Hyvät rotary-ystävät,
täytyy todeta, että Torniossa lauantaina pidetty piirin 1400 syyskokous oli lähes täydellinen menestys Kuusamon Rotaryklubin kannalta.

1. Paikalla oli noin 60 rotaria, jotka edustivat piirin 21 klubia. Klubeja on kaikkiaan 35, joten kaikista ei valitettavasti ollut edustusta paikalla. Mutta Kuusamosta oli sitäkin enemmän eli peräti 8 rotaria (Seija H, Leila R, Juhani A, Kari H, Eero N, Olavi P, Ahti S ja Jukka T). Oli mahtava olla lavalla tällaisen joukon kanssa, kiitos teille kaikille mukana olleille vielä tässäkin yhteydessä. Kaikki antoivat oman panoksensa myös varsinaisen kokouksen lisäksi järjestetyissä seminaareissa: säätiö, julkisuuskuva, jäsenyys, nuorisovaihto. Näihin osallistuneilta pyydän muutaman rivin referaatin opiksi itselleni ja kerrottavaksi muille 1.11. klubineuvottelun yhteydessä.

2. Itse kokous meni suunnitelmien mukaisesti. Piirin kannalta tärkein päätös oli, että se lakkautettiin. Tämähän jo tiedettiin ja siitä puhui myös DG Jorma Winter vieraillessaan klubissamme jokin aika sitten. Myös piiri 1380 tulee lakkauttamaan itsensä. Samaan asiaan liittyi myös uuden piirin 1385 perustaminen ja oman piirimme liittyminen siihen. Tämä järjestely liittyy siihen, että kummankin lakkautettavan piirin jäsenmäärä on jo jonkin aikaa ollut alle raja-arvon 1100 jäsentä. Klubimme jokapäiväisen toiminnan kannalta asialla ei ole käytännön merkitystä. Matkat piirikokouksiin ja piirikonferensseihin tietenkin tulevat pitenemään, valitettavasti. Kokousasioihin palataan lähiviikkoina sekä klubineuvottelussa 8.11. että syyskokouksessa 15.11.

3. Tällaisiin eri järjestöjen kokouksiin liittyy usein palkitsemisia ja huomionosoituksia. Niin nyt Torniossakin. Niihin palautaan yksityiskohtaisesti myöhemmin klubimme omissa tilaisuuksissa, mutta mainittakoon tässä se klubille tullut huomionosoitus. Klubi sai vastaanottaa Vuoden Kellokas -palkinnon piirin parhaana klubina. Tähänkin asiaan palataan, mutta haluan tässä yhteydessä todella sydämeni pohjasta kiittää kaikkia klubin jäseniä, mutta tietenkin ennen kaikkea sisko Riittaa mahtavasta toiminnasta presidenttinä viime kaudella. Kaikkia teitä on tarvittu hyvän tuloksen saavuttamiseksi. Tämän klubin saaman huomionosoituksen tulen mainitsemaan seuraavassa viikkokokouksessa, mutta koska meillä on silloin vierailijoita (SOME-tietoisku), jätän muut palkitsemiset klubineuvotteluun 8.11.

4. Yksittäinen rotari osoittaa aktiivisuuttaan perustilanteessa osallistumalla oman klubinsa viikkokokouksiin. Mikäli hän esimerkiksi matkan tai työesteen vuoksi ei johonkin kokoukseen pysty osallistumaan, hän voi paikata tuon poissaolonsa monella tavalla: toisen klubin kokous, jokin rotaryaiheinen muu tilaisuus, toiminta rotarytoimikunnissa yms. Aiemmin on ollut pääsääntönä, että paikkaus on suoritettava ajanjaksona, joka alkaa kaksi viikkoa ennen tuota kokousta ja päättyy kaksi viikkoa sen jälkeen. Uuden järjestelmän mukaan paikkausjakso on koko rotaryvuosi. Tästä saanemme tarkemman ohjeistuksen lähiaikoina. Jäsenten on kuitenkin syytä muistaa ilmoittaa presidentille kaikista niistä vierailuista ja tilaisuuksista, joiden jäsen katsoo olevan paikkauskelvollisia. Ottakaapa esimerkkiä veli Pentistä, jonka seikkailuista kotikonnuillaan kuulemme usein.

5. Klubien syyskokoukset on uuden ohjeen mukaan pidettävä joulukuun loppuun mennessä. Tämä samoin kuin eräät muut seikat puoltavat klubin sääntöjen tarkistamista, mutta siihen palataan todennäköisesti päätöksin vasta kevätkokouksen yhteydessä. Edellä kohdassa 2 mainittu piiriasia edellyttää kuitenkin asian käsittelyä ja päätöstä syyskokouksessa 15.11., kuten erikseen lähettämässäni syyskokouskutsussa mainitaan.

Tällaista tällä kertaa.

Rotaryterveisin
Jukka

Share This