Ungdomsutbytet

Ungdomsutbytet

Rotarys ungdomsutbyte är ett tryggt och oftast rätt förmånligt sätt att ge sig som utbytesstuderande utomlands. Rotarys ungdomsutbyte är certifierat och övervakat. Rotarianernas anvisningar och regler är bindande för de unga, detta utgör en del av tryggheten. Den unga och hans familj får skolning i utbytesårets utmaningar innan man far ut.

Den mottagande familjen tar emot den unga som familjemedlem. Den mottagande rotaryklubben står bl.a. för utbytesstuderandens skolkostnader. Den unga får även en liten månadspeng av sin rotaryklubb. Familjen får ingen monetär ersättning för den ungas uppehälle.

Värdfamiljer behövs för de utbytesstuderande som kommer till Finland. Studeranden nor under utbytesåret i regel i tre familjer, cirka fyra månader i var. Om du vill erbjuda ett tryggt hem för en ung utländsk studerande, ta kontakt med kontaktpersonen för ungdomsutbytet i vår klubb.

När rotaryklubben tar emot en utländsk utbytesstuderande, medför detta, att en av våra unga i gengäld ges möjlighet att komma utomlands. Skolgången utomlands är närmelsevis inte alltid kostnadsfritt, men den mottagande rotaryklubben står även för dessa kostnader. Den unga får också samma förmåner och uppehälle, som den som kommer till oss.

Blev du intresserad av ungdomsutbytet?

Genom Rotary kan du komma till årsutbyte, sommarutbyte eller lägerutbyrte. Du kan läsa mera om dessa alternativ på Finlands Rotarys ungdomsutbytessidor. Ansökningstiden för ansökningar under nästa läsår är under föregående hösten. Om du blev intresserad, ta kontakt med kontaktpersonen för ungdomsutbytet i vår klubb och hör dig för, om vi skall skicka ut en utbytesstuderande nästa år.

Var ibnte blyg, fråga mera om Rotarys ungdomsutbyte!
Kontaktpersonen för ungdomsutbyte i vår klubb: Mika Helander, mika.helander@evl.fi

Share This