Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer

Styrelse

President för 2021-22 Markus Blomqvist Tillträdande president
Past president Håkan Blomqvist
1. sekreterare Patric Hellman
Klubbmästare

Skattmästare Lasse Vilkevuori
IT-samordnare Mika Helander
Stiftelseombud
Kontaktperson ungdomsutbyte 
Media-ansvarig Patrik Hellman

 

Share This