Rotary Internationals årstema

Rotary Internationals årstema

Presidenten för Rotary International Barry Rassin har satt som tema för sitt presidentår 2018-2019

Be the Inspiration | Ole innostaja | En inspirationskälla

”Jag hoppas att vi alla inspirerar varandra att agera – att se på miljöfrågor, som påverkar hälsa och välmående världen över, och göra vårt bästa att hjälpa till.”

President Rassin är ärligt bekymrad över miljön och klimatförändringen. Han kommer från Bahamasöarna, där havsnivåns stegring i takt med klimatuppvärmningen utgör ett hot mot framtiden på hans hemö. Årstemats symbol, havets våg, för väl fram Rassins budskap. Han uppmuntrar oss att möta miljöns utmaningar tappert, optimistiskt och inspirerat – i samförstånd i våra egna samfund och i våra personliga val.

Share This