Medelanskaffning och donationer

Medelanskaffning och donationer

Vår rotaryklubb är involverad i både lokala och globala servicearbeten på många olika sätt. Vi deltar i rotarianernas ungdomsutbytesarbete och för att finansiera detta samlar vi in medel.

Vi donerar medel för humanitära projekt via The Rotary Foundation. Fonden stöder, med hjälp av talrika projekt, mödrars och barns hälsoförkovran och förebyggande av sjukdomar och vård. The Rotary Foundation främjar utbildning och läskunnighet, stärker fredsarbetet samt fostrar lokala ekonomier och samfund. The Rotary Foundation främjar tillgången till rent vatten och hygienkunskap där det behövs.

Vår klubb deltar också i det arbete som rotarianerna initierat för att eliminera polion i världen, genom personliga donationer och projekt. Rotarianer har redan under trettio års tid arbetat för att avlägsna det vilda polioviruset. Idag insjuknar enbart ett par dussin barn årligen på grund av det vilda polioviruset. Vid projektets början uppgick antalet till ca. 350 000 barn. De barn som numera insjuknar i den inhemska polion lever i svårtillgängliga områden som t.ex. i Afghanistan. Rotarianerna har lovat att slutföra projektet, varför även vår klubb kommer att bidra till detta arbete tills det givna löftet är uppfyllt.

 

Share This