Vem är vi

Vem är vi

Kristinestads rotaryklubb är en aktiv rotaryklubb i Kristinestad. Vi sammanträder varje tisdag till ett kvällsmöte kl. 17.15-18.15 på Hotell Kristina för att träffa varandra, lyssna på intressanta föredrag och befrämja goda ärenden på vår ort. Besök på olika ställen hör också till vårt program. Vi stöder den internationella Rotaryorganisationens humanitära projekt, deltar i ungdomsutbyte och befrämjar välmåendet i vår näromgivning.

Vår klubb är grundad 24.4.1947. Vi hör till distrikt 1380  

Ett intresse med innehåll

Vi uppskattar Rotary Internationals strävanden och organisationens värdefulla arbete för bland annat att utrota polio ur världen. Till enbart detta arbete har Rotary satsat rikligt med frivilligarbete samt över 1,2 miljarder US-dollar.

 

Internationellt nätverk av betydelse

Rotary är en internationell service- och välgörenhetsorganisation, som grundades i Chicago 23.2.1905. Rotary Internationals hemort är Evanston i delstaten Illinois i USA. Vårt slagord är Osjälviskt tjänande (Service Above Self).

Rotary har över 1,2 miljoner medlemmar i 35 000 klubbar i över 200 länder. Rotary är en viktig internationell service- och välgörenhetsorganisation. Finland är indelat i sex Rotarydistrikt, till ett av vilka hör även klubbarna i Estland. Det finns inalles 300 klubbar i Finland och Estland med ca 10 000 medlemmar.

Share This