November är månaden för The Rotary Foundation som grundats av Rotary International. Vår distriktsguvernör Jaakko Panula skriver i sitt månadsbrev att alla 31 klubbar i vårt österbottniska distrikt har av fonden fått en e-post som tack för våra donationer på 1 000 dollar per klubb till The Rotary Foundations PolioPlus-fond. Vi gjorde en gemensam donation på världspoliodagen, FN:s dag 24.10.2018.

The Rotary Foundation samordnar och finansierar den världsomspännande serviceverksamheten. Fondens arbete grundar sig på frivilliga donationer samt kapitalavkastning som kanaliseras till utbildningsprojekt och humanitärt biståndsarbete. The Rotary Foundation är, i pengar mätt, världens största privata välgörenhetsaktör och har det bästa möjliga betyget när det gäller öppenhet och tillförlitlighet.

Distriktsstipendier som kan ansökas
Klubbarna kan ansöka om distriktsstipendier för egna lokala projekt. Det finns två ansökningstider:
Senast 15.11.2018 eller 15.3.2019. Finansieringsbeslut för den senare görs i slutet av mars. Vi kan till och med ha två projekt i åtanke för vilka vi tänker ansöka om distriktsstipendier. Vi kommer att fortsätta att förbereda ärendet strax efter jul.

Viktiga datum
1.-3.2.2019 Det Nationella Rotary Seminariet i Tammerfors. För alla rotarianer + avec
6.4.2019 Vår distriktskonferens, Distrikt 1380
1.-5.6.2019 Den årliga Rotary kongressen i Hamburg. Anmäl dig till Hamburg i tid, reducerat pris till och med den 15.12.2018.

Ha en god Rotary Foundation-månad, vi ses vid lunchmötena!

Tuure Holkko
Rotarypresident för Lakeuden Rotaryklubi

Share This