Alastaron Rotaryklubin sääntömääräinen kevät kokous ti. 9.5.2023 klo 18:00
Os. Vänniläntie 14, 32440 Alastaro Palvelukeskus Loimikoti. Tervetuloa!
1.Kokouksen avaus
2.Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskkijat.
3.Kokuksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sääntöjen 9§ mukaisesti.
kokous on merkittynä viikko-ohjelmaan usean kuukauden ajan ja
kutsu on lähetetty 28.4.2023
4.Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2023 – 2024
Esitellään toimintasuunnitelma tulevalle Rotaryvuodelle.
Marja-Liisa Laitila.
5.Liittymis ja jäsenmaksuista päättäminen toimintakaudelle
2023 – 2024
Pekka Levonen tai Marja-Liisa Laitila Esittelee.
6. Talousarvion hyväksyminen toimintakaudelle 2023 – 2024
Pekka Levonen tai Marja-Liisa Laitila esittelee.
7. Muut asiat.
8. Kokouksen päättäminen.
Alastaron Rotaryklubi ry. 28.4.20023
hallituksen puolesta
Pertti Saarikallio
klubipresidentti

Share This