Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
23.10.2023
17:00 - 18:00


Kokoonnumme yhdistyksen syyskokoukseen Viertolassa 23.10., käsitellään sääntöjen määräämät asiat:

  • Edellisen toimintakauden toimintakertomus
  • Edellisen toimintakauden tilinpäätöksen esittäminen
  • Edellisen toimintakauden toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen
  • Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen
  • Vahvistetaan, että toimessa olevasta hallituksesta tuleva presidentti toimii presidenttinä ja klubin hallituksen puheenjohtajana. Ja nykyinen presidentti toimii entisenä presidenttinä seuraavan toimintakauden hallituksessa.
  • Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut sääntöjen kohdassa 7. mainitut hallituksen jäsenet
  • Kahden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta tulevalle toimintakaudelle
  • Muut kokouskutsussa mainitut asiat

    Kaikki paikalle kuulemaan ja päättämään!

 

Share This