Vuositeema

 

Rotaty Internationalin

vuositeema 2023-24

Rotary Internationalin presidentti 20232024 Gordon R. McInally on valinnut presidenttikautensa teemaksi ”Create Hope in the World” (”Luo toivoa maailmaan”). McInally kehottaakin rotareita palauttamaan toivon ja auttamaan maailmaa parantumaan tuhoisista konflikteista, sekä auttamaan saavuttamaan kestävää muutosta.

Rotary Theme Logo 2023-2024

Lue lisää englanniksi: https://www.rotary.org/en/r-gordon-r-mcinally-wants-rotary-members-create-hope-world

 

Rotary Internationalin

vuositeema 2022-2023

Rotary Internationalin presidentti Jennifer Jones on valinnut presidenttivuotensa 2022–2023 teemaksi: ”Imagine Rotary”. Jones kuvittelee Rotaryn, jossa jäsenet toimivat tehdäkseen unelmistaan ​​totta ja he saavat kaiken irti klubikokemuksistaan. Hän kehottaa jäseniä olemaan enemmän tekemisissä keskenään ja käyttämään näitä yhteyksiä kumppanuuksien rakentamiseen, jotka muuttavat maailmaa.

Imagine Rotary

Lue lisää englanniksi: Jennifer Jones imagines Rotary fulfilling big dreams.

Rotary Internationalin

vuositeema 2021-2022

Muutosten vuoteen 1.7.2021
Intialainen Shekhar Mehta aloittaa oman vuotensa 2021–2022 Rotary Internationalin presidenttinä heinäkuun alussa.

SERVE TO CHANGE LIVES – PALVELE MUUTAT MAAILMAA

Mehta on nimennyt vuositeemakseen Serve to Change Lives: Palvele – muutat maailmaa. Meidän rotareiden tehtävänä kautta yli 100-vuotisen historiamme on todellakin ollut ihmisten elämän parantaminen lukuisin eri tavoin. Mehta toteaa, että samalla kun muutamme toisten ihmisten elämää, muutamme paremmaksi myös itseämme ja omaa elämäämme.

Ohjenuorana oikeudenmukaisuus

Presidentti Shekhar Mehta toivoo rotareiden keskittävän alkavana rotarivuotena voimansa erityisesti tyttöjen elämän ja aseman parantamiseen maailmassa. Tytöille tulee tarjota mahdollisuudet koulutukseen, riittäviin resursseihin ja palveluihin sekä etenemiseen työuralla aina johtajuuteen asti. Tässä työssä rotareiden arvoja ja ohjenuoria ovat monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja inhimillinen tarve liittyä osaksi erilaisia yhteisöjä.
Meitä rotareita tarvitaan tässä maailmassa, ja meitä tarvitaan lisää, koska meillä on niin tärkeitä tehtäviä. Me olemme jo onnistuneet maailmanlaajuisen yhteistyön avulla hävittämään polion lähes kokonaan. Tällä hetkellä osallistumme COVID-19-viruksen torjuntaan. Palvelemme omia paikallisia yhteisöjämme ja elinympäristöjämme. Uusin kärkiteemamme on luonnonympäristön suojeleminen.

“Uskon tämän kaiken innostavan meitä. Rotarit rakastavat haasteita”, Mehta toteaa.

Rotary Internationalin

vuositeema 2020-2021

Rotary Internationalin presidentti Holger Knaackin vuositeema 2020-21, Rotary avaa mahdollisuuksia, kehottaa rotareja hyödyntämään mahdollisuuksia kehittää omaa johtajuuttaan, ja auttaa toteuttamaan Rotaryn palveluideoita ja parantamaan apua tarvitsevien elämää.
Rotary avaa mahdollisuuksia
Rotary ei ole vain klubi, mihin ihmiset liittyvät, vaan kutsu loputtomiin mahdollisuuksiin. Rotary luo jäsenille kanavia, joiden kautta jäsenet voivat parantaa omaan elämäänsä ja niiden elämää, joita he auttavat palveluprojektien kautta. Uskomme, että suuret ja pienet palvelutekomme antavat mahdollisuuksia ihmisille, jotka tarvitsevat apuamme. Rotary tarjoaa mahdollisuuksia johtajuuteen, avaa jäsenille tien toteuttaa palveluideoitaan maailmanlaajuisesti ja luoda elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kaikki mitä teemme avaa uuden mahdollisuuden myös jollekin toiselle, jossakin muualla.
Covid-19 kriisi on pakottanut meidät kaikki sopeutumaan. Tässä on hyvääkin, ja uusi toimintasuunnitelmamme kehottaa meitä erityisesti kehittämään sopeutumiskykyämme. Mutta sopeutuminen ei riitä. Meidän on itse muututtava, dramaattisesti, jotta voimme kohdata uuden ajan meille asettamat haasteet ja toimia sellaisena Rotarynä, jota maailma niin kovasti tarvitsee.
Tämä on suuri haasteemme. Ei vain alkavalle vuodelle, vaan koko näköpiirissämme olevalle tulevaisuudelle. Meidän on uudistettava Rotary uuden ajan edellyttämällä tavalla. Nuorilla on ideoita, energiaa ja tahto sitoutua tärkeäksi kokemaansa toimintaan. Meidän on täydestä sydämestämme tartuttava tähän mahdollisuuteen ja tarjottavaa heille toteutumiskanavaa heidän idealismilleen. Meidän on myös muututtava organisaatioksi, joka on täysin nivoutunut digiaikaan, ei vain sellainen, joka etsii sähköisiä tapoja toimia niin kuin aina on ollut tapana toimia.
Maailma muuttuu nopeasti – muuttui jo ennen tätä kriisiä. Ihmiset alkoivat luopua perinteisistä lounaskokouksista ja siirtyä verkkotapaamisiin. Ystävyyssuhteita solmittiin ja syvennettiin sosiaalisessa mediassa jo ennen kuin kokouksemme siirtyivät Zoomiin tai Skypeen. Meitä nuoremmilla sukupolvilla on voimakas halu tehdä palvelutyötä. He ovat kyseenalaistaneet voivatko he toimia vaikuttavasti Rotaryn kaltaisessa organisaatiossa, vai saavatko he aikaan enemmän luomalla muunlaisia yhteyksiä. Nyt on aika aloittaa puhtaalta pöydältä, kokeilla uusia lähestymistapoja ja valmistella Rotary tulevaisuutta varten.
Samalla kun rohkaisemme Rotaryn jäseniä ottamaan omakseen muutoksen, on hyvä huomata, että aika ei pysähdy Rotaryn ympärillä. Emme anna nopeiden muutosten lannistaa meitä. Tartumme tämän hetken tuomaan tilaisuuteen kasvattaa Rotaryä, tehdä siitä vahvemman, sopeutuvamman ja entistä linjakkaammin perusarvojemme mukaan toimivan.
Maailma tarvitsee Rotaryä nyt enemmän kuin koskaan. Meidän on varmistettava, että Rotary avaa mahdollisuuksia tuleville sukupolville.

Rotary Internationalin

vuositeema 2019-2020

Rotary yhdistää ihmisiä, perheitä ja paikkakuntia ja tarjoaa eri ammattien edustajille tavan verkostoitua keskenään ja solmia vahvoja ja kestäviä ystävyyssuhteita.

Rotaryn palvelutoiminta yhdistää meidät ihmisiin, joilla on samat arvot kuin meillä ja jotka haluavat toimia paremman maailman puolesta. Rotary yhdistää meidät ihmisiin, jotka tarvitsevat apuamme ja antavat näin meille mahdollisuuden muuttaa elämää paikkakunnilla ympäri maailmaa.

Rotary voi ja sen täytyy olla kokemus, joka täydentää meidän perheitämme sen sijaan että se kilpailisi perheittemme kanssa. Kun rotaryklubimme ovat tulijat tervetulleiksi toivottavia paikkoja, joissa palvelutoiminta ja perheet kulkevat käsi kädessä, me annamme perhekeskeisille nuorille ammatti-ihmisille mahdollisuuden innostua Rotaryn palvelutoiminnasta ja suunnitella positiivista kansalaistoimintaa.

Vuonna 2019-2020 tavoitteenamme on vahvistaa tapoja, joilla Rotary yhdistää maailman solmimalla yhteyksiä, joiden avulla lahjakkaat, ymmärtäväiset ja epäitsekkäät ihmiset lyöttäytyvät yhteen ja tekevät merkityksellisiä asioita Rotaryn palvelutoiminnan avulla.

Rotary Internationalin

vuositeema 2018-2019

Rotary Internationalin presidentti Barry Rassin on nimennyt presidenttivuotensa 2018-2019 teemaksi

Be the Inspiration | Ole innostaja | En inspirationskälla

”Toivon että me kaikki innostamme toisiamme toimimaan – tarkastelemaan ympäristökysymyksiä, jotka vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin ympäri maailmaa, ja tekemään voitavamme auttaaksemme.”

Presidentti Rassin kantaa aitoa huolta ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta. Hän on kotoisin Bahamalta, missä merenpinnan nousu ilmaston lämmetessä on uhka hänen kotisaarensa tulevaisuudelle. Vuositeeman tunnus, meren aalto, sopiikin hyvin Rassinin viestinviejäksi. Hän kannustaa meitä kohtaamaan ympäristöhaasteet rohkeasti, optimistisesti ja luovasti – yhteistuumin omissa yhteisöissämme ja myös henkilökohtaisissa valinnoissamme.

Uudenkaupungin Rotaryklubin vuositeema

Oma klubimme keskittyy jäsenten aktivoimiseen ja klubin julkisuuskuvan kehittämiseen. Tahdomme tehdä Rotaryn saavutukset näkyvämmäksi. Aktivoidumme yhä voimakkaammin nuorten ja heidän perheidensä suuntaan tukeaksemme heidän kasvuaan kohti toimintakykyistä, hyvinvoivaa aikuisuutta.

Kokoontumistiedot

Paikka:
Hotelli Aquarius
Kullervontie 11
23500 Uusikaupunki

tai

Tapahtumissa ilmoitettu
muu kokouspaikka

Aika:
Torstaisin klo 12:00-13:00.

Kuukauden viimeinen torstai
klo 18:00-19:00 tapahtumissa
ilmoitetussa paikassa.

Tapahtumat

Share This