Vuodesta 1946 alkaen

Uudenkaupungin Rotary-

klubin perustaminen

Asianajaja Paul Harrisin perustama rotaryliike levisi Suomeen v. 1926, jolloin ins. Paul Thorvall perusti Helsingin klubin. Sama mies kirjoitti 7.10.1946 dipl.ins. Sven Hultinille Uuteenkaupunkiin mm. seuraavaa: ”Teillle lähettämistäni Rotary-kuukausikirjeistä olette luultavasti huomanneet, että Suomen Rotarypiiri kokoontuu piirineuvotteluun Jyväskylään lokakuun 12.-13. päivinä. Pyydän saada lausua Teidät  taikka jonkun muun paikkakunnallanne asuvan, Rotaryklubin perustamisesta paikkakunnallenne kiinnostuneen ja arvovaltaisen henkilön sydämellisesti tervetulleeksi ottamaan osaa piirineuvotteluumme. Olen vakuuttunut siitä, että silloin ei kestä kauan ennenkuin Rotaryklubinne perustetaan, sillä näin on jo käynyt monen monta kertaa toisillakin paikkakunnilla.”

Ja edelleenkin ins. Thorvall jatkaa: ”Jo Suomen arvovalta vaatii, että meilläkin on mahdollisimman monta Rotaryklubia…”

”Piirineuvottelu on Rotarypiirin ”korkeakoulu” ja samalla erittäin tärkeä neuvottelutilaisuus,jossa on tilaisuus perehtyä Rotaryn päämääriin ja siihen, miten täällä pyrimme niitä käytännössä toteuttamaan.”

Dipl.ins. Hultin, joka yhdessä toimitusjohtaja, kauppaneuvos Reino Olkkun kanssa oli ollut Turun rotarien kanssa neuvotteluissa klubin perustamisesta Uuteenkaupunkiin, sai myös Jyväskylän piirineuvottelun majoitusmestarilta kutsun saapua Jyväskylään. Hän noudattikin mainittuja kutsuja ja lokakuun 23 pnä 1946 kokoontui seitsemän uuskaupunkilaista asiasta innostunutta henkilöä neuvottelemaan, jolloin päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin Rotaryklubin perustamiseksi paikkakunnalle ja annettiin ins. Hultinin tehtäväksi esittää Uudenkaupungin klubin kummiksi lupautuneelle Turun Rotaryklubille 16 henkilön nimet, 3 varalle valitun sekä täydennysmiehistöksi 17 henkilön nimet.

Marraskuun 20 pnä kokoontuivat seuraavat tulevat rotarit: Arvid Björkman, Hugo Ekerodde, Niilo Hakala, Erkki v. Hellens, Sven Hultin, Tauno Karttunen, Ilmari Komonen, Olavi Konttinen, Edvin Luotonen, Ilmari Olkku, Atso Sarvilinna, Helge Sjöberg ja G.A. Wallén. Kokouksen puheenjohtajana toimi ins. Hultin ja sihteerinä Olavi Konttinen.

Käydyn keskustelun perusteella todettiin kaikkien läsnäolleiden kannattavan ajatusta Rotaryklubin perustamisesta Uuteenkaupunkiin ja päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin perustavan kokouksen koollekutsumiseksi. Läsnäolleiden lisäksi päätettiin perustavaan kokoukseen kutsua seuraavat henkilöt: Johtaja S. Lauri Nila, johtaja Nils Eriksson, päätoimittaja Ilmari Kallio ja pankinjohtaja Amos Eräkivi, jotka matkan takia olivat estyneet nyt pidettyyn kokoukseen saapumasta.

Marraskuun 22 pnä lähetti pastgovernor Jon Hartman dipl.ins. Hultinille kirjeen, joka alkaa:

”Broder. Jag sänder härjämte de formulär, vilka skola ifyllas och sändes till R.I. for Nystads klubbens upptagande i förbundet…”

Marraskuun 26 pnä piti aikaisemmin asetettu järjestelytoimikunta, mihin kuuluivat Björkman, Ekerodde, Niilo Hakala, Hultin ja Konttinen, kokouksen, minkä pöytäkirjat puhuvat mm. seuraavaa:

Ins. Hultin lupasi lainata klubille Rotary Intenationalelle menevään liittymismaksuun $ 100,- tarvittavan summan siksi aikaa, kunnes sisäänkirjoitus- ja jäsenmaksuista on saatu tarvittava rahamäärä.

Perustava kokous päätettiin pitää ravintola Kirstan kabinetissa 7.12.1946. Kelloaika päätetään sitten, kun kummiklubin edustajilta saadaan tietää, mihin aikaan he saapuvat.

Lisäksi päätettiin esittää perustavalle kokoukselle, että hyväksyttäisiin talousarvioehdotus,mikä päättyy 22.200,- markkaan.

Charterjuhlaa varten laaditaan eri budjetti.

Marraskuun 27 pnä saattoi dipl.ins. Hultin lähettää kutsun perustajajäsenille, missä hän ilmoittaa, että perustava kokous pidetään joulukuun 7 pnä 1946 klo 19.15. Kutsua seurasivat myös Turun Rotaryklubin säännöt ja kehoitus niihin tutustumiseen. Vielä oli perustavassa kokouksessa vahvistettava Rotaryklubien asetukset, joiden hyväksyminen on ehtona Rotary Internationaleen liittymiselle. Kun nämä olivat englanninkieliset, järjestettiin keskiviikkona joulukuun 4 pnä klo 20 Kirstan kabinetissa asetusten esittelytilaisuus.

Perustava kokous

pidettiin joulukuun 7 pnä ravintola Kirstassa. Läsnä olivat kaikki 17 perustajajäsentä sekä vieraina: pastgovernor Jon Hartman, varapresedentti Urho Sorsimo, rotarit Birger Marnila, Johannes Sundvall, T.S. J. Jääskeläinen Turun Rotaryklubista sekä presidentti G.W. Lounasmeri, rot. T.A. Aalto-Setälä, Birger Schauman ja V.Nurminen Rauman Rotaryklubista.

Kokouksen 3 § kuuluu: Päätettiin perustaa Rotaryklubi toimialueenaan Uusikaupunki ja sen ympäristö… Klubin nimeksi otetaan Uudenkaupungin Rotaryklubi…

Klubin ensimmäiseen johtokuntaan valittiin: presidentti Sven Hultin, varapresidentti Hugo Ekerodde, I sihteeri Arvid Björkman, II sihteeri Olavi Konttinen, rahastonhoitaja Ilmari Komonen ja klubimestari Niilo Hakala.

Pastgovernor Hartman totesi governor Thorwallin valtuuttamana Uudenkaupungin Rotaryklubin perustetuksi ja esitti governorin sekä omat onnittelunsa perustetulle klubille.

Presidentti Hultin kiitti pastgovernor Hartmania onnitteluista ja lausui toivomuksen, että Uudenkaupungin Rotaryklubi tulisi osoittautumaan saamansa luottamuksen arvoiseksi.

Kokouksen jälkeen nautittiin ensimmäinen ”rotarylounas” ja klubin perustaminen sekä ystävyyden ja veljeyden ylläpitäminen kahden naapuriklubin edustajain kanssa vahvistettiin varapresidentin tunnettujen ”salvapurkkien” välityksellä vielä enemmän tunnetussa ”välikössä”.

Vahvistus 

Vahvistus klubin ottamiseen Rotary Internationaleen oli päivätty 14.1.1947 ja sen lähetti pääsihteeri Philip Lovejoy.

Kokoontumistiedot

Paikka:
Hotelli Aquarius
Kullervontie 11
23500 Uusikaupunki

tai

Tapahtumissa ilmoitettu
muu kokouspaikka

Aika:
Torstaisin klo 12:00-13:00.

Kuukauden viimeinen torstai
klo 18:00-19:00 tapahtumissa
ilmoitetussa paikassa.

Tapahtumat

Share This