Vuositeema

 

Rotary Internationalin vuositeema

Rotary Internationalin presidentti Holger Knaack on nimennyt presidenttivuotensa 2020-2021 teemaksi

Rotary avaa mahdollisuuksia| Rotary öppnar möjligheter | Rotary Opens Opportunities

”Rotary Internationalin presidentti Holger Knaackin vuositeema 2020-21, Rotary avaa mahdollisuuksia, kehottaa rotareja hyödyntämään mahdollisuuksia kehittää omaa johtajuuttaan, ja auttaa toteuttamaan Rotaryn palveluideoita ja parantamaan apua tarvitsevien elämää.”

Pyynikin Rotaryklubin vuositeema

Pyrimme toimintasuunnitelman mukaisesti vahvistamaan klubiamme. Klubin jäsenmäärää pyritään kasvattamaan. Tavoitteena on 3 – 5 uuden jäsenen saaminen klubiimme toimintavuoden aikana. Jatkamme klubin perinteisellä linjalla, mutta ideoimme ja harkitsemme myös uusia luovia tapoja, joilla klubista voidaan tehdä entistäkin elävämpi ja mielenkiintoisempi jäsenille sekä houkuttelevampi uusille jäsenille. Tavoitteena on mielenkiintoisia, hyödyllisiä ja mukavia yhdessäolon hetkiä sekä palvelutyössä hyvän tekeminen.

Kokoontumistiedot

Paikka:
Tampereen Suomalainen Klubi
Puutarhakatu 13
33210 Tampere

Aika:
Torstaisin kello 11:45 - 13:00

Tapahtumat

Ei tapahtumia
Share This