Porvoon kaupungin kehittämispäällikkö Minna Öhman   kaupungin sivistystoimesta ja Porvoon vanhempainyhdistyksen Poffin puheenjohtaja Marika Salomaa kertoivat miten korona-vuosi on vaikuttanut nuorten hyvinvointiin Porvoossa.

-Miten Porvoon koulut soveltavat kiusaamisen vastaista toimintamallia?

-Mikä on uusi kiusaamattomuus-teemaohjelma?

Koronan tuomista ongelmista Öhman kertoi, että etäopetus on tuonut hankaluuksia, kun koululaisen rytmi on mennyt sekaisin. Jollekin etäopetus sopii ja jollekin ei.

Se on herättänyt kysymyksen onko lapsia, jotka ovat jääneet koulumaailmasta ulkopuolelle?

Kaupunki on lähtenyt liikkeelle koululaisten syrjäytymiseen palkkaamalla lisää koulukuraattoreita.

Öhmanin esitys nosti pinnalle myös mitä lasten tunne-elämälle on tapahtunut?

Öhman kertoi miten kaupunki on lähtenyt soveltamaan kiusaamisen vastaista toimintamallia ja, mikä on uusi kiusaamattomuus-teemaohjelma.

-Koulukiusaamiseen on puututtu. Eri tahojen niin koulun, sosiaaliviranomaisen kuin lasten vanhempien yhteistyöllä pyritään nollatoleranssiin.

Kaikki Porvoon kaupungin koulut ovat mukana KiVa Koulu –hankkeessa.

Porvoon vanhempainyhdistyksen Poffin puheenjohtaja Marika Salomaan muistutti, että ”koko kylä kasvattaa”.

-Jokainen lapsi on aina jonkun lapsi tai jonkun lapsenlapsi ja tai naapurin lapsi.

Syksyllä toteutuu Porvoossa ”avoin kaveritaitopolku”, kiusaamiskävely, jossa nostetaan kaveritaidot esille.

Kokouksen lopputulemana oli, miten me rotarit jatkossa voisimme toimia kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi Porvoossa? Aiheesta tullaan vielä käymään keskustelua ja asian tiimoilta hyviä ideoita tarvitaan!

Teksti: Maarit Gabrielsson

Öhmanin ja Salomaan esitys avautuu tästä: Rotarit 14.4.2021[2683]

 

Share This