Mitä teemme

Mitä me teemme

 

Rotarina sinulla on mahdollisuus toimia, vaikuttaa ja tehdä hyvää. Lisäksi saat mahtavan sosiaalisen verkoston ja elinikäisiä ystäviä niin kotipaikkakunnaltasi kuin maailmanlaajuisesti. Voit myös verkottua oman harrastuksesi jakavien muiden rotareiden kanssa rotareiden moninaisissa kansainvälisissä harrastusryhmissä.

Rotaryklubit kokoontuvat joko viikoittain tai rotaryklubin harkinnan mukaisesti harvemmin. Toteutamme palveluprojekteja ja tuemme humanitaarisia projekteja koordinoivaa Rotarysäätiötä. Saamme viikkokokouksissamme kuulla mielenkiintoisia esitelmiä. Koulutamme jäseniämme eri tehtävissä toimimisen kautta ja kehitämme heidän eettistä johtajuuttaan

Haluamme rotareina vaikuttaa ajankohtaisiin haasteisiin. Tartumme toimeen pysyvien muutosten aikaansaamiseksi – ympäri maapalloa, yhteisöissämme ja itsessämme.

 

Vad gör vi

Som rotarian har du möjlighet att verka, påverka och göra gott. Därutöver får du ett jättefint socialt nätverk och vänner för livet både på hemorten och världen över. Du kan även ansluta dig till olika nätverk motsvarande dina intressen med andra rotarianer i internationella intressegrupper.

Rotaryklubbarna samlas antingen varje vecka eller mera sällan enligt klubbens egen bedömning. Vi genomför olika serviceprojekt och stöder Rotarystiftelsen i koordineringen av humanitära projekt. På våra veckomöten får vi höra på intressanta föredrag. Vi utbildar våra medlemmar genom delaktighet i olika uppgifter och utvecklar deras etiska ledarskap.

Som rotarianer vill vi påverka aktuella utmaningar. Vi vidtar åtgärder för att få bestående ändringar till stånd – på olika håll i världen, i våra närsamfund och hos oss själva.

Kokoontumistiedot

Paikka:
Rafaels Steakhouse
Piispankatu 28
Mötesplats:
Rafaels Steak House, Biskopsgatan 28


Aika:
Kokoonnumme torstaisin klo 17:30
Mötestid:
Vi träffas torsdag kl. 17:30

Tapahtumat

Ei tapahtumia
Share This