Tämän viikon viikkokokousesityksen piti Timo Aro Aluekehittämisen konsulttitoimistosta (MDI)

Aiheena: Alue- ja väestönkehityksen tilannekuva syksyllä 2019

Alue- ja väestönkehityksen tilannekuva tiivistettynä viiteen pointiin

1 Alueet eriytyvät, erilaistuvat ja etääntyvät toisistaan

  1. Väestö vähenee, vanhenee ja keskittyy
  2. Kaupunkien ja kaupunkialueiden merkitys korostuu
  3. Sijainti, sujuvat liikenneyhteydet ja saavutettavuus sekä osaaminen ja korkeakoulut korostuvat kaikessa ja kaikkialla
  4. Alueiden välinen kilpailu kiristyy resursseista, muuttajista, osaajista, näkyvyydestä, jonka seurauksena alueet jakautuvat voittajiin, sinnittelijöihin ja menettäjiin

Alueen on oltava samanaikaisesti vetovoimainen ja pitovoimainen kokoon katsomatta

Elinvoima

-Millainen on alueen elinvoimaisuus kasvun ja kasvun osatekijöiden perusteella?

-Miten alue menestyy keskeisillä tunnusluvuilla alueiden välisessä kilpailussa?

Vetovoima

Kuinka houkutteleva, kiinnostava, dynaaminen ja vetovoimainen alue on ulkopuolisten näkökulmasta?

Pitovoima   

-Millainen alue on alueen omien asukkaiden ja toimijoiden näkökulmasta?

-Kuinka tyytyväisiä alueen toimijat ovat palveluihin ja omaan asuin- ja elinympäristöön?

-Miten asukkaat viihtyvät alueella?

Valovoima

Onko alueella jotain täysin poikkeuksellista ja muista erottuvaa, jotka keräävät virtoja alueelle?

Kipinä- ja kitkatekijät

-Millainen on alueen henkinen ilmapiiri ja mentaliteetti?

-Luottavatko ja arvostavatko alueen toimijat toisiaan?

-Millainen on alueen tekemisen kulttuuri?

 

Manner-Suomen kuntien aluekehitysindeksi Region Development Index

Timo Aro kertoi, että kaikille kunnille on laskettu aluekehitysindeksi (RDI) eli kaikki kunnat saavat kaikissa muuttujissa arvon 0-100 välillä.

-Mitä korkeampi arvo, sitä parempi on kunnan positio suhteessa muihin kuntiin.

-Tämän jälkeen on laskettu erikseen elinvoima- ja vetovoiman RDI-indeksi, joka on aritmeettinen keskiarvo viiden elinvoima- ja viiden vetovoimamuuttujan keskiarvosta. Tässä vertailussa Porvoo sijoittui Aron mukaan erinomaisen hyvin.

Lähde: Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI

Klubilaiset saivat hyvän tietopaketin, missä valtakunnallisesti kuntien osalta mennään. Aiheesta kertoi Timo Aro (MDI), kuvassa vasemmalla.

Koonnut: Maarit Gabrielsson

Share This