Piirikuvernööri, Syöpäyhdistyksen pääsihteeri, dosentti Sakari Karjalainen kertoi klubikokouksessamme rotareiden haasteista.  Virtuaalikokoukseen osallistuivat myös Lovisa Rotaryklubb – Loviisan Rotaryklubi sekä Borgå Rotaryklubb – Porvoon Rotaryklubi.

-Keskeisiä haasteitamme on miten kamppailla ihmisten huomiosta ja sitoutumisesta kilpailevien kiinnostuksenkohteiden kanssa (nykyiset ja potentiaaliset jäsenet)?

Kuvernööri toi esille jäsenen osallistumisaktiivisuuden, passiiviset jäsenet ja jäsenten haluttamattomuuden ottaa tehtäviä vastaan.

Esille nousivat myös seuraavat tekijät:

-lyhyet jäsenyysurat

-emme saa riittävästi uusia jäseniä

-Rotaryn jäsenmäärä on laskussa Yhdysvalloissa ja Euroopassa, erityisesti Aasiassa on kasvua

Haasteisiin hän luetteli myös sen, miten toteutamme innostavia ja vaikuttavia palveluprojekteja?

 

Henkilökohtaisia lahjoituksia jokaisen klubilaisen omana haasteena hän myös peräänkuulutti.

Ongelmien ratkaisut

 

-Lisätään Rotaryn tunnettuutta tapahtuma- ja projektiviestinnän avulla (EPN-päivä, lähialueprojektit, Itämeri-tapahtumat ja -projektit, jne.).

-Piiri on käynnistämässä viestinnän kehittämisprojektia: mm. visuaalisen identiteetin rakentaminen omalla kuva- ja videoaineistolla.

-Rakennetaan selkeitä ja innostavia jäsenyyspolkuja.

 

RI-presidentin Holger Knaackin viesti rotareille

 

*Valitkaa jäsenenne huolella. Varmistakaa, että uudet jäsenet sopivat hyvin juuri teidän klubiinne ja että klubi vastaa heidän odotuksiinsa. Antakaa heille tehtäviä ja pitäkää heistä hyvää huolta. Ei ole väärää ikää tulla rotariksi.

* Rotarypiiri pyrkii ottamaan käyttöön uusia, innovatiivisia klubimalleja ja siihen tarvitaan teidänkin klubinne tukea. Lisäksi klubinne voi auttaa Rotarya löytämään uusia jäseniä perustamalla satelliittiklubin ja perustamalla Rotaract-klubin esimerkiksi korkeakoulun yhteyteen.

*Jokaisen klubin tulisi pitää vuosittain ainakin yksi strateginen kokous, jossa kysytte itseltänne: Miltä meidän klubimme pitäisi näyttää viiden vuoden kuluttua ja, mitä asioita meidän pitää tehdä, jotta saavutamme tämän tavoitetilan? Mitä lisäarvoa tuotamme jäsenillemme? Presidentin tulisi nimetä joku klubilainen johtamaan strategian pohtimista.

*Jatkakaa klubinne toimia polion hävittämiseksi maailmasta lahjoittamalla End Polio Now -keräykseen ja järjestämällä maailman poliopäivänä 24.10. aiheeseen liittyvä tapahtuma. Meidän on pidettävä kiinni maailman lapsille antamastamme lupauksesta.

 

Maarit Gabrielsson

Share This