Nuorten syrjäytymisen ehkäisy

Markku Kuisminin alustuksen jälkeen Pääskytien koulun apulaisrehtori Susanna Kareinen piti mielenkiintoisen ja runsaasti keskustelua herättäneen esityksen nuorten syrjäytymisestä. Hän valotti myös opetustyössä tapahtuneita muutoksia aikaisemmin kodin vastuulle kuuluneiden kasvatustehtävien siirtyessä entistä enemmän koulun tehtäväksi.

                                      Susanna Kareinen

Keskimäärin 6-7% koulujen oppilaista joutuu kiusaamisen kohteeksi. Some häiritsee noin joka kymmenennen koululaisen oppimista. Tämän lisäksi jo alaluokilla on koulupudokkaita, jotka eivät lainkaan osallistu opetukseen. Porvoossakin on näkyvissä tilanne, jossa koulunsa päättäville ei opintosuoritusten puuttuessa voida antaa päästötodistusta.

Kiusaamiseen puututaan koulujen käytössä olevalla Kiva-ohjelmalla. Yleisen tason lisäksi Porvoon kouluissa on käytössä seurantaohjelma, jolla pystytään tukemaan kiusauksen kohteeksi joutuneita oppilaita.

Rotarien lisäarvo syrjäytymisen ehkäisyssä voisi olla vanhemmuuden tukeminen.

Share This