Suomen keksijöiden keskusliiton puheenjohtaja ja Keksintösäätion varapuheenjohtaja Peltonen on 54-vuotias porvoolainen matemaatikko ja keksijä. Peltonen selvitti kokouksen osanottajillle säätiön taustoja, sen historiaa ja nykytilannetta. Valtion vuotuisen 10 MEUR tuen poistumisen myötä vuonna 2014 säätiön mahdollisuudet edistää keksijöiden toimintaa heikentyivät maassamme merkittävästi. Keksintösäätiön vuosittain sadoille keksijöille myöntämien avustusten sijaan valtio tukee vuodessa vain muutamia keksijöitä. Säätiö pystyy tukemaan suomalaista toimintaa vain pienehkön sijoitussalkkunsa tuotoilla. Jatkossa toiminta keskittyy neuvontaan, estemateriaalin tuottamiseen ja ulkomaisille messuille. Säätiöllä myös poliittisia alan edunvalvontaan liittyviä tavoitteita, kuten valtion aikaisemman rahoituksen palauttaminen.

Keksijät voidaan jakaa yksityiskeksijiin, yrittäjäjiin, työsuhdekeksijöhin sekä korkeakoulukeksijöihin. Näistä ahtaimmalla ovat yksityis- ja korkeakoulukeksijät.

Keksijäin keskusliitolla on jäseninä noin 800 ammattikeksijää. Suomessa on tällä hetkellä kaikkiaan noin viisituhatta henkilöä, jotka jollakin tavalla toimivat keksintöjen parissa. Alan keskeinen ongelma on rahoituksen saatavuus idean kehittelystä prototyyppiin koska business-enkeleiden kiinnostus rahoitukseen alkaa vasta kun idea on edennyt nollasarjavaiheeseen.Suomi on toiminnan rahoittamisessa tällä hetkellä huomattavasti naapurimaitamme heikommassa asemassa.

 

 

Share This