Historiallinen merkkihenkilö

 

Kuvat ja teksti: Maarit Gabrielsson

 

Esitelmöijäksi 5.9. klubi-iltaan kutsuttu Linnankoskiseuran puheenjohtaja Erkki Toivanen kertoi kirjailija Johannes Linnankosken elämästä. Linnankoski (oik. Vihtori Peltonen) syntyi 150 vuotta sitten 18.10.1899 Askolan Vakkolassa.

-Kun koulunkäynti piti aloittaa 8-vuotias Vihtori-poika sanoi isälleen, että hän ei kouluun mene.

Isänsä siihen, että joko mennä kouluun tai lähteä kerjuupussi olalla maantielle yhtä alastomana kuin oli maailmaan syntynytkin.

-Niinpä Vihtori riisuutui, otti repun selkäänsä ja suuntasi askeleensa ”maailmalle”. Äiti sai lopulta naapuritytön avulla Vihtorin suostuteltua aloittamaan kansakoulun.

Toivanen tiivistää Linnankosken kirjailijaksi ja kansanvalistajaksi, joka halusi sivistystä tasavertaisesti kaikille.

Linnankoski oli mukana perustamassa vuonna 1894 ilmestynyttä Uusimaa-lehteä, ja oli sen päätoimittaja vuoteen 1899 asti.

Hän oli myös mukana perustamassa 1895 Por­voon Suo­ma­lais­ta Yh­teis­kou­lua.

Toivanen esitteli Linnankosken kirjallista tuotantoa esimerkiksi ensimmäistä teosta, joka ilmestyi vuonna  1903: ”Ikui­nen tais­te­lu”.
-Vuon­na 1905 il­mes­tyi ”Lau­lu tu­li­pu­nai­ses­ta ku­kas­ta”, josta tuli sensaatio ja bestseller neljäksi vuosikymmeneksi.

Ro­maa­ni on kään­net­ty yli 20 kie­lel­le.

-Takaisin Askolaan Lin­nan­kos­ki muut­ti vuon­na 1909. Hän kuo­li 42-vuotiaana pe­rin­nöl­li­seen per­ni­si­öö­si­a­ne­mi­aan vuon­na 1913.

-Vaikka hän kuoli nuorena oli hän aikaansaapa ja eli kiihkeästi elämänsä vuodet.

Illan aikana ilmeni, että klubimme jäsen Aira Wollsten on toiminut myös Linnankoskiseuran puheenjohtajana ja Risto Anttosta on huomioitu Linnankoski-mitalilla talouselämän edustajana.

Linnankoski-seuran pj. Erkki Toivanen, kertoi, että hänet tehtävään sai houkuteltua edellinen pj. Aira Wollsten.

 

Klubin presidentti Harri Koponen toivotti Erkki Toivasen tervetulleeksi

Johannes Linnankoski kiinnosti klubilaisia.

Share This