Iiris Wiitakorpi Laureasta kertoi mielenkiintoisessa ja runsaasti kysymyksiä herättäneessä esitelmässään kokouksemme 21 osallistujalle Laurean toiminnasta sekä esitteli OECD:n selvitystä Suomen koulutusjärjestelmästä ja sen haasteista. Vanha slogan ”minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa” on muuttumassa muotoon ”minkä nuorena oppi, se on vanhana opittava tekemään toisella tavalla”.

Share This