RYLA

Johtajuuskoulutusta nuorille

 RYLA (Rotary Youth Leadership Awards)

Inspiroivia puheenvuoroja, kokemusasiantuntijuutta, henkilökohtaisen kasvun tukemista, sosiaalista toimintaa, kaikkea tätä tai paljon muuta voi sisältyä rotareiden RYLA – Rotary Youth Leadership Awards – koulutukseen.

Koulutus on tarkoitettu 14 – 30 -vuotiaille aktiivisille nuorille, jotka haluavat tutustua johtajuuteen: kehittää päätöksentekokykyään, aloitteellisuuttaan, vuorovaikutuskykyään sekä taitoa esittää oma näkökantansa selkeästi ja vakuuttavasti. RYLA-seminaareissa eri alojen edustajat kertovat nuorille johtajuuteen liittyvistä kokemuksistaan ja ajatuksistaan. RYLA-koulutuksen tarkoituksena on rohkaista nuoria johtajuuteen ja kasvattaa heitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja eettiseen toimintatapaan.

RYLA-johtajuuskoulutuksia järjestävät yksittäiset klubit tai useat klubit yhteistyössä, järjestäjänä voi olla myös rotarypiiri. RYLAn yhteistyötahona voi olla koulu tai muu yhteisö. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella tai yhdessä yhteistyökumppanin kanssa.

Toimimme mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden klubien kanssa. Lisätietoja antaa klubimme presidentti Petri Jokinen. 

Rotaryn nuorisopalvelu

Rotaryn monipuolinen nuorisopalvelu tarjoaa nuorille ja nuorille aikuisille innostavaa, yhteisöä kehittävään palveluun ja eettiseen toimintaan kasvattavaa toimintaa, hauskuutta unohtamatta. Nuorisotoiminta auttaa nuoria verkostoitumaan omalla lähialueellaan ja kansainvälisesti.  Nuori voi kulkea Rotaryn sponsoroimassa toiminnassa 14 – 18 -vuotiaiden interactklubin jäsenyydestä aina humanitaarista palvelua ja ammatillista kehittymistä painottavaan NSGE-vaihtoon.

Lue lisää Rotaryn nuorisopalvelusta: Rotaryn nuorisovaihdoista, interact-, rotaract- ja rotextoiminnasta, RYLA-johtajuuskoulutuksesta sekä ammatillisesta NSGE-vaihdosta.

Toimimme mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden klubien kanssa. Lisätietoja antaa klubimme presidentti Petri Jokinen.

Share This