Rotaract ja Interact

Rotaract och Interact

Rotaract-klubbarnas verksamhet riktar sig till unga i åldern 18-30 år. Syftet med verksamheten är att utveckla de ungas tillväxt till ansvarsfulla vuxna och ledare. Rotaract-klubbens medlemmar besluter själva om sina projekt och sin verksamhet. Rotaryklubben sponsorerar och stöder alltid ungdomsklubbarnas verksamhet.

Interact-verksamheten är avsett för ungdomar i åldern 12-18 år. Rotaryklubben fungerar även som en fadderklubb för Interact-klubben. Via Interact-verksamheten kan ungdomarna påverka frågor som är viktiga för dem, genom projekt som utformas och implementeras årligen. Rotaryklubben stöder ungdomar i dessa projekt.

Både inom Interact och Rotaract har ungdomar möjlighet att bilda nätverk, inte bara lokalt, utan även nationellt och internationellt. I Finland är Rotaract särskilt populärt på större orter, men Interact har ännu inte spridit sig långt här.

Läs mer om Rotaract.

Läs mer om Interact

Om du är intresserad av verksamheten inom Rotaract- eller Interact-klubbarna, eller om du vill grunda en ny klubb, kontakta frimodigt klubbpresidenten! 

Mötesuppgifter

Plats:
Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
Seminariegatan 19
66900 Nykarleby

Tid:
Första och tredje onsdagen i månaden kl 18.00-19.00.

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This