Vem är vi

Vem är vi

Nykarleby Rotaryklubb är en aktiv rotaryklubb i Nykarleby. Vi sammanträder två onsdagar i månaden för att träffa varandra, lyssna på intressanta föredrag och befrämja goda ärenden på vår ort. Besök på olika ställen hör också till vårt program. Vi stöder den internationella Rotaryorganisationens humanitära projekt, deltar i ungdomsutbyte och befrämjar välmåendet i vår näromgivning.

Vår klubb är grundad 27.2.1947. Vår fadderklubb är Vasa Rotaryklubb. Vår klubb har 32 medlemmar. Vi hör till distrikt 1385.

 

Ett intresse med innehåll

Vi koncentrerar oss på att stöda ungdomsutbytet. Vi sänder vissa år ut unga till Rotarys internationella ungdomsutbyte. Vi anser att ungdomsutbytet är ett utmärkt sätt att befrämja internationellt samförstånd och fredsfostran på gräsrotsnivå.

Vi lyfter även fram viktiga sociala utvecklingsbehov.

Vi uppskattar Rotary Internationals strävanden och organisationens värdefulla arbete för bland annat att utrota polio ur världen. Till enbart detta arbete har Rotary satsat rikligt med frivilligarbete samt över 1,2 miljarder US-dollar.

 

Internationellt nätverk av betydelse

Rotary är en internationell service- och välgörenhetsorganisation, som grundades i Chicago 23.2.1905. Rotary Internationals hemort är Evanston i delstaten Illinois i USA. Vårt slagord är Osjälviskt tjänande (Service Above Self).

Rotary har över 1,2 miljoner medlemmar i 35 000 klubbar i över 200 länder. Rotary är en viktig internationell service- och välgörenhetsorganisation. Finland är indelat i sex Rotarydistrikt, till ett av vilka hör även klubbarna i Estland. Det finns inalles 300 klubbar i Finland och Estland med ca 10 000 medlemmar.

Mötesuppgifter

Plats:
Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
Seminariegatan 19
66900 Nykarleby

Tid:
Första och tredje onsdagen i månaden kl 18.00-19.00.

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This