Vi är en del av internationell Rotaryrörelse

Rotary International

Rotary International stöder och styr rotarianerna och klubbarna i genomförandet av Rotarys mål. Det högsta beslutande organet för Rotary International är årsmötet, dit varje klubb har rätt att sända en officiell representant och där varje rotarian har rätt att delta.

Galjonsfiguren för Rotary International är presidenten, som byts årligen. Under Rotaryåret 2023-2024 verkar R. Gordon R. McInally från Rotary Club of South Queensferry, Scotland som president.

 

Rotary Internationals huvudkontor finns nära Chicago i Evanston, Illinois. På huvudkontoret, som leds av en generalsekreterare, arbetar cirka 530 personer. Förutom huvudkontoret har Rotary International sju regionala byråer runtom i världen. Byrån för Europa och Afrika (EAO), som finns i Zuerich, betjänar de finska rotarianerna.

Rotarystiftelsen

Rotarystiftelsen är en av världens största välgörenhetsaktörer, som ideligen placerar sig bland de främsta i genomskinlighets- och pålitlighetsjämförelser.

Rotarystiftelsen koordinerar och finansierar rotarianernas världsomfattande serviceverksamhet. Stiftelsens arbete grundar sig på frivilliga donationer och kapitalavkastning, vilka kanaliseras till utbildningsprojekt och humanitärt biståndsarbete.

En viktig incitament är beviljandet av Paul Harris -utmärkelse för varje donation på tusen dollar. PHF-utmärkelser, som bär grundarens av Rotary Paul Harris namn, har världen över beviljats över en miljon stycken.

Mötesuppgifter

Plats:
Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
Seminariegatan 19
66900 Nykarleby

Tid:
Första och tredje onsdagen i månaden kl 18.00-19.00.

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This