Rotary Internationals årstema

Rotary Internationals årstema

RI President-elect R. Gordon R. McInally calls for Rotary to create hope in the world by working for peace and mental wellbeing. He urges members to engage in tough conversations and earn the trust that’s necessary to realize these values.

Årstemat för Nykarleby Rotaryklubb 

Vår egen klubb koncentrerar sig på att aktivera medlemmarna och på att utveckla vår yttre image. Vi vill göra Rotarys prestationer mera synliga. 

Mötesuppgifter

Plats:
Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
Seminariegatan 19
66900 Nykarleby

Tid:
Första och tredje onsdagen i månaden kl 18.00-19.00.

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This