Vi är en del av distrikt 1385

Rotarydistrikt

Det finns fem rotarydistrikt i Finland, där även Estland ingår. Distriktet leds av en distriktsguvernör.

Nykarleby Rotaryklubb är en del av distrikt 1385.

Guvernörens arbete stöds av ett distriktsråd, ett antal kommittéer och arbetsgrupper samt av biträdande guvernörer för distriktets olika delområden. Klubbarna gör framställning om guvernör och distriktets utnämningskommitté utser av kandidaterna den mest lämpade till guvernör. Den tillträdande guvernören utses på Rotary Internationals världskonferens.

Distriktet ordnar under året för klubbarna ett flertal tillställningar, av vilka den viktigaste är utbildningsseminariet för tillträdande klubbpresidenter och funktionärer (PETS).

Distriktsmötet hålls i allmänhet på hösten och den mera festliga distriktskonferensen på våren.

Distriktsguvernören besöker samtliga klubbar i sitt distrikt under verksamhetsåret. De biträdande guvernörerna besöker regelbundet klubbarna på sitt område.

 

Mötesuppgifter

Plats:
Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
Seminariegatan 19
66900 Nykarleby

Tid:
Första och tredje onsdagen i månaden kl 18.00-19.00.

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This