Varainhankinta ja lahjoitukset

Varainhankinta ja lahjoitukset

Rotaryklubimme on mukana sekä paikallisessa että maailmanlaajuisessa palvelutyössä. Otamme osaa rotareiden nuorisovaihtotyöhön ja tämän rahoittamiseksi keräämme varoja. Järjestämme varainhankintatempauksia, mutta merkittävimmät varat Nurmijärvellä kertyvät jäsenten maksamaista vuosittaisista jäsenmaksuista.

Tuemme humanitääristä työtä

 

Lahjoitamme varoja humanitäärisiin projekteihin Rotarysäätiön kautta. Rotarysäätiö tukee lukuisten projektien avulla äitien ja lasten terveyden kohentamista ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa. Säätiö edistää koulutusta ja lukutaitoa, vahvistaa rauhantyötä sekä kasvattaa paikallistalouksia ja yhteisöjä. Rotarysäätiö edistää puhtaan veden saantia ja hygieniaosaamista siellä missä tälle on tarvetta. 

Klubimme osallistuu myös rotareiden aloitteesta käynnistyneeseen työhön polion poistamiseksi maailmasta henkilökohtaisin lahjoituksin ja projektien avulla. Rotarit ovat tehneet työtä villin polioviruksen poistamiseksi jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Nykyään villin polioviruksen vuoksi sairastuu vuosittain enää muutamia kymmeniä lapsia, kun projektin alkuvaiheessa luvut olivat jopa 350 000 lasta vuodessa. Tänä päivänä tähän kotoperäiseen polioon sairastuneet lapset asuvat yleensä vaikeakulkuisilla seuduilla mm. Afganistanissa. Rotarit ovat antaneet lupauksensa saattaa projekti päätökseen, joten myös meidän klubimme osallistuu omalla panoksellamme tähän työhön niin kauan, kun tämä rotareiden antama lupaus on täytetty.

 

 

Koulutus Elämään -säätiö

 

Nurmijärven Rotaryklubit, Nurmijärven InnerWheelklubi ja Lionsklubit ovat tukeneet Koulutus Elämään Säätiön -toimintaa siitä asti kun se perusettiin 2000-luvun alussa.

Koulutus Elämään Säätiö rakentaa suomalaisille lapsille tasapainoisen arjen puitteita.

Koulutus Elämään -opetusohjelman tavoitteena on edistää lasten ja nuorten terveitä elämäntapoja sekä ehkäistä päihteiden väärinkäyttöä. Keskeisenä ajatuksena on vahvistaa ja tukea lapsen itsetuntoa antamalla hänelle tietoa omasta kehosta ja sen ainutlaatuisuudesta. Opetuksella kannustetaan lasta tekemään hyviä ja terveellisiä, omaan elämään liittyviä valintoja sekä puolustamaan omaa hyvinvointiaan. Opetus tapahtuu alakoulujen ja päiväkotien tiloissa säätiön omien opettajien johdolla. 

Kokoontumistiedot

Paikka:
Ketolan Strutsitila
Korvenojantie 17
05200 RAJAMÄKI

Aika:
Joka toinen keskiviikko


17:30-19:00

Tapahtumat

Ei tapahtumia
Share This