Koulutus elämään

Nurmijärvellä Koulutus Elämään –hanke on käynnistynyt kunnassa toimivien Lions- ja Rotaryklubien tuella.

Mukana hankkeessa ovat olleet lisäksi seuraavat yhteisöt ja yritykset:

  • Nurmijärven kunnan koulu-, nuoriso ja sosiaalitoimi
  • Nurmijärven seurakunta
  • Kuljetusliike Reino Laakso Ky
  • Nurmijärven Sähkö Oy
  • Onni Forsell Oy
  • Kalliolan Klinikat

Hanke käynnistyi syksyllä 2002 ja ensimmäiset lapset koulutettiin keväällä 2003. Tällöin opetuksen piirissä oli n. 850 lasta.

Vuonna 2004 jatketaan koulutusta samojen lasten parissa etenevän opetusohjelman mukaisesti. Lionsien lahjoituksen turvin Rajamäen alueella voidaan koulutta edellisten lisäksi noin 600 lasta.

Nurmijärven rotaryklubi on tehnyt päätöksen jatkaa Koulutus Elämään -koulutusta Kirkonkylän koulujen lasten kanssa yläasteikään saakka.
Peruskoulussa annettava opetus on julkista. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan vaunutunnille, niin ota yhteys Koulutus Elämään säätiöön.
Toiminnan organisoinnista sekä integroinnista koulujen ja päiväkotien opetussuunnitelmiin vastaa ohjausryhmä, jossa on edustettuna kunnan eri toimialat sekä klubit.

Jotta saisimme tietoa toiminnan vaikuttavuudesta ja perusteita päätöksille jatkotoimista, hankkeeseen liitetään seurantatutkimus. Tämän takia puolet lapsista koulutetaan ja toinen puoli jää tutkimuksen vuoksi verrokkiryhmäksi. Valinnassa koetimme huomioida kunnan alueita kattavasti ja tasapuolisesti.

Klubien tavoitteena on saada koulutus kattamaan koko 3 – 13 -vuotiaiden nurmijärveläislasten ikäryhmä jatkuen vuodesta toiseen. Tämä edellyttää paitsi em. järjestöjen lisäksi myös kunnan ja yritystenkin vahvaa sitoutumista asiaan. Muut kunnassa toimivat tahot voisivat ottaa kohteekseen seuraavan ikäluokan ja saattaa heidät koulutusohjelman opetuksen piiriin. Toinen mahdollisuus yhteistyökumppaneilla olisi esim. kustantaa kuntaan oma vaunuopettaja tai Teknos Oy:n mallin mukaan ostaa kuntaan oma opetusvaunu.
Klaukkalan Lionsklubin edustaja Antti Reunanen totesi hankkeesta: ”Klubien tehtävä on toimia keihään kärkenä”
Koulutus Elämään on lapsen luotettava kumppani matkalla terveeseen elämään kotien ja koulujen rinnalla.

Lisätietoa näistä linkeistä www.koulutuselamaan.fi

Jyrki Lausvaara
Kalliolan klinikat
040 8207759

Share This