Vid Finlands Rotaryservice rf:s (FRS) årsstämma 25.10.2018 valdes följande styrelsemedlemmar för perioden 2019-2020

Medlemmarna är:
D 1380 DG Jaakko Panula, Kauhajoki Rk,
D 1390: DG Jarmo Palukka (ordförande), Tammer Nova Rk,
D 1400: DGE Jorma Winter, Tornio Rk,
D 1410: GD Risto Suviala, Åbo, Samppalinna Rk,
D 1420: DGE Tommy Wegge, Helsinki Maneesi-Helsingfors Manegen Rk,
D 1430: IPDG Osmo Siira, Kuusankoski Rk.

Share This