Piirin 1385 PETS 2024 koulutus sekä piirineuvottelu  Kokkolassa 23.3.2024

Piirimme PETS Kokkolassa, Sokos Hotel Kaarlessa lauantaina 23.3.2024.
PETS on osa klubien presidenttien valmistautumista tulevaan kauteen 2024–25, joten presidenttien edellytetään osallistuvan koulutukseen.
Samoin AG:t velvoitetaan koulutukseen, klubiensa tukena.

Ylivoimaisen esteen sattuessa ota yhteys DGE Matias Granvikiin (mattismr@gmail.com).

Varsinainen koulutustapahtuma on presidenteille ja AG:lle ilmainen.
Rotarypiiri maksaa koulutuksen ja kokouspaketin (sis. lounas & kahvi).
– Kaikkien osallistujien ilmoittautuminen on välttämätöntä ja tapahtuu sähköisesti.

 

Mahdollisen majoituksen kukin varaa itse ja maksaa suoraan hotelliin (Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4, Kokkola).
Hotelliin on varattu huonekiintiö koodilla: BROTARY1385,
hinnat 1 hh 83 €/ vrk, 2 hh 103 €/ vrk ja 3 hh 123 €/ vrk,
varaus puhelimitse: +358 20 780 8920, sähköpostitse: sales.kokkola@sokoshotels.fi
tai www.sokoshotels.fi -sivujen kautta.
Huom. kiintiöstä varatuissa huoneissa on peruutusoikeus 7 vrk ennen majoitusta!

Klubit korvaavat matkat ja mahdollisen majoituksen presidenteille omien periaatteidensa mukaisesti.
Piiri maksaa AG:n matkat kimppakyydillä tai halvimmalla julkisella kulkuneuvolla.
PETS:iin ovat kaikki piirimme rotarit tervetulleita, kokouspaketin hinta on 42 €/hlö.

Kaikki buffet illalliselle osallistujat maksavat itse illallisen, 48 €/ hlö.

Säätiö- ja nuorisovaihtokoulutukset ovat myöhemmin erikseen, samoin postPETS toukokuussa. 

Piirineuvottelu lauantaina 23.3. klo 17-18.
Erillinen kutsu, liiteasiakirjoineen lähetetään klubeille piirin sääntöjen mukaan.
Klubien nimeämillä edustajilla tulee olla mukanaan klubinsa valtakirja.

Pressat ja AG:t, ottakaa omat pc:t ja myRotary -tunnuksenne mukaan oman klubinne Club Centralin työstöä varten.

Erinomaisen klubivirkailijoiden koulutusmateriaalin voit ladata täältä, tutustu ennakkoon:

 https://drive.google.com/drive/folders/1TxPq1LN4H9Hh59i5OtQPXWgayprW95lh

Lisätiedot: DGE Matias Granvik, mattismr@gmail.com   puh 040 709 5588


                                  ——————————————–

PETS 2024 och distriktsrådet i Karleby 23.3.24

Distriktets PETS i Karleby, Sokos Hotel Kaarle, lördag 23.3.2024.
PETS är en del av klubbpresidenternas förberedelser inför den kommande perioden 2024–25, varför presidenterna förväntas närvara vid skolningen.
På samma sätt är AG:na skyldiga att delta i skolningen som stöd för sina klubbar.
Vid force majeure, kontakta DGE Matias Granvik (mattismr@gmail.com).

Själva skolningsevenemanget är gratis för presidenterna och AG:na.
Rotarydistriktet bekostar utbildnings- och mötespaketet (inklusive lunch & kaffe).
– Registrering av alla deltagare är nödvändig och sker elektroniskt.

Eventuell inkvartering bokar var och en själv och betalar direkt till hotellet (Sokos Hotel Kaarle, Salutorget 4, Karleby). Hotellet har en rumskvot reserverad med koden: BROTARY1385, priser för 1 personers rum 83 €/dygn, 2 personers rum 103 €/dygn och 3 personers rum 123 €/dygn, bokning via telefon: +358 20 780 8920, via e-post: sales.kokkola@sokoshotels.fi eller via www.sokoshotels.fi.
OBS! Rum som reserverats via rumskoden har rätt att avboka 7 dagar innan inkvarteringen!

Klubbarna ersätter presidenterna för resor och eventuellt boende enligt egna principer.
Distriktet ersätter AG:s resor genom samåkning eller med billigaste kollektivtrafik.

Alla rotarianer i vårt distrikt är välkomna till PETS, priset för mötespaketet är 42 €/person.

Alla deltagare i buffémiddagen betalar själva för sin middag, 48 €/person.

Foundations- och ungdomsutbytesskolningarna sker senare separat, ävensom postPETS i maj.

Distriktsrådet arrangeras lördag 23.3 kl. 17-18. En separat inbjudan, med bifogade dokument, kommer att sändas till klubbarna enligt distriktets stadgar. De representanter som klubbarna utser skall ha klubbens fullmakt med sig.   

Presidenter och AG:n, ta med egna datorer samt ert myRotary-ID för att arbeta via din klubbs Club Central.

Du kan ladda ner det utmärkta skolningsmaterialet för klubbtjänstemän här, ta en titt i förväg:

https://drive.google.com/drive/folders/1TxPq1LN4H9Hh59i5OtQPXWgayprW95lh

 

Ytterligare information: DGE Matias Granvik, mattismr@gmail.com   tfn 040 709 5588

 

 

PETS 2024  ohjelma – program

PETS -ohjelma lauantaina 23.3.2024

 

Klo 11-13    Ilmoittautuminen ja valtakirjojen vastaanotto

 

12               Lounas

 

12.45          Tervetuloa, DG Petri Keränen

13               Rotexin puheenvuoro: Miten nuorisovaihto muutti maailmani

13.15          Klubin vetovoimainen toimintasuunnitelma, ARPIC Tiina Sjölund

14               DGE Matiaksen Taikasauvan tavoitteet

 

14.20          Kahvitauko

 

14.40          Koulutukset:

·         presidenteille, DLF Leila Risteli      

·         sihteereille ja rahastonhoitajille, PRID Virpi Honkala

·         aluekuvernööreille, IPDG Arja Saarento

·         myRotary, DMC Suvi Lindén

 

15.20 – 16.30  AG -klinikat omien klubien kanssa, DMC Suvi Lindén & co

 

16.30          PRID Virpi Honkalan terveiset Global Grantiemme taikavoimasta

 

17-18          Piirineuvottelu

 

18.30          Illallinen, kaikille omakustanteinen

 

 

Tervetuloa

 

DG Petri Keränen

DG 2024-25 Matias Granvik


                                                ————————————————————–


PETS -programmt lördag 23.3.2024

 

Kl. 11-13     Anmälan och mottagandet av fullmakter

 

12               Lunch

 

12.45          Välkommen, DG Petri Keränen

13               Rotextaltur: Hur ungdomsutbytet förändrade min värld

13.15          Klubbens attraktiva handlingsplan, ARPIC Tiina Sjölund

14               DGE Matias’ Trollstavs målsättning

 

14.20          Kaffepaus

 

14.40          Skolningar:

·         för presidenterna, DLF Leila Risteli

·         för sekreterarna och skattmästarna, PRID Virpi Honkala

·         för AG:na, IPDG Arja Saarento

·         myRotary, DMC Suvi Lindén

 

15.20 – 16.30  AG -kliniker tillsammans med egna klubbar, DMC Suvi Lindén & co

 

16.30          PRID Virpi Honkalas hälsningar från vår Global Grants-magi

 

17-18          Distriktsrådet

 

18.30          Middag, till självkostnadspris för alla

 

 

Välkommen

 

DG Petri Keränen

DG 2024-25 Matias Granvik

Share This