Lukutaito-opetusta Senegalissa – Läs- och skrivundervisning i Senegal

Lukutaito-opetusta lasten äidinkielellä Senegalissa

Rotaryklubimme on monta vuotta joulukirkon kolehdilla tukenut lukutaitoprojektia Senegalissa jossa oppilaat esikoulussa oppivat lukemaan ja kirjoittamaan omaa äidinkieltä serereä. Tämä helpottaa tuntuvasti lasten siirtymistä yleiseen ranskankieliseen kouluun. Vapaaehtoinen tuki on erittäin tärkeä, koska Suomen valtio lopetti säästösyistä tukemasta tätä projektia vuonna 2015.

Rotaryklubin ohella myös yksittäiset ihmiset ja seurakunnat tukevat tätä projektia. Tänä lukuvuonna toimii 10 lukutaitoluokkaa missä on yli 300 oppilasta. Opettajan kuukausipalkka on noin 100€.

Läs- och skrivundervisning i Senegal

Finska Missionssällskapet inledde sitt arbete i Senegal 1974 och missionärerna började genast skapa ett skriftspråk på serere som talas av den näststörsta etniska gruppen. Man startade läsklasser där barnen fick lära sig att läsa och skriva på sitt modersmål serere. Under årens lopp har läskunnigheten märkbart ökat.

För detta viktiga arbete har 80 klasslärare varit anställda med biståndspengar från den finska staten. På grund av sparåtgärder beslöt staten år 2015 att inte mera stöda projektet. Läs- och skrivundervisningsprojektet har ändå kunnat fortsätta med frivilliga bidrag från enskilda, församlingar och organisationer.

Vår Rotaryklubb har under många år genom julkyrkans kollekt stött detta projekt och Senegals lutherska kyrka har de senaste åren varit ansvarig för 10 förskoleklasser med drygt 300 elever varje år. En lärarlön är drygt 100€/mån.

Denna undervisning på elevernas modersmål har haft stor betydelse för elevernas skolframgång. De har ofta blivit bäst i klassen när de fortsatt i statens officiella skolor där undervisningsspråket är franska. Rektorerna uppmanar därför föräldrarna att sända sina barn till kyrkans läsklasser.

Share This