Työmarkkinaneuvottelujen ja -kentän tulevaisuuden näkymiä

Tammikuun viimeisessä Pasilan klubin kokouksessa 31.1.2023 paneuduttiin työmarkkina-asioihin. Esitelmöitsijänä oli klubiveli ja Akavan entinen puheenjohtaja Sture Fjäder. Hän toimi 11 vuotta Akavan puheenjohtajana ja siksi oli mukana varsin tiiviisti työmarkkinakentällä ja -neuvotteluissa.

Strure Fjäderin mielestä suomalaiset työmarkkinat on rakennettu win-win tilanteeseen, jossa yritetään turvata palkansaajien ostovoima ja säilyttää samanaikaisesti markkinoiden kilpailukyky.

Hän kertoi paljon kiistellyn Kiky sopimuksen taustoista ja keskusteluista. Kiky oli 2016 solmittu työehtosopimus. Se sisälsi työajan pidentämistä, lomarahojen leikkausta ja palkkatason jäädyttämistä. Vaihtoehtoina oli tuolloin Fjäderin mukaan joko sopiminen tai samojen tavoitteiden saavuttaminen lainsäädännön muutoksilla.

Nyt on menossa työehtospimusneuvotteluja ja useampia lakkovaroituksiakin on jo annettu.

Haasteena on valtion velan kasvu ja korkomenot ja työllisyysaste, jota yhä edelleen olisi nostettava. Työttömien ja työpaikkojen kohtaamisongelma on myös haaste. Osaamiseen olisi panostettava, sillä sitä tarvitaan nyt työssä kuin työssä.

Työmarkkinakentälläkin julkisuus ja sen luomat odotukset ja nostot ovat yksi uusi pelikenttä.

Sture Fjäder on kansanedustajaehdokkaana kevään 2023 vaaleissa Uudeltamaalta.

 

Share This