Säteilyturvakeskus valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta

Tiistaina 7.12. Pasilan klubin viikkokokouksessa oli esitelmän aiheena ydinvoimalaitosten turvallisuus.

Projektipäällikkö, DI Janne Nevalainen Säteilyturvakeskuksesta (STUK) esitelmöi aiheesta- Fennovoiman ydinvoimalaitoksen turvallisuuden arviointi.

Suomen ydinenergialain mukaan ydinvoimalaitoksen on oltava turvallinen eikä se saa aiheutttaa vaaraa ihmisille, ympäristölle eikä omaisuudelle. Maan laajuisesti noudatetaan käytäntöä, jossa turvallisuus varmennetaan moninkertaisin järjestelyin.

Ydinenergian käytön turvallisuutta Suomessa valvoo STUK ja toteuttaa toiminnassaan turvallisuus arviointia, analysointia, tarkastuksia sekä laadunhallintaa ns. jatkuvan parannuksen periaatteella.
Suomessa on sähköntuotannosta neljä ydinvoimalaitos yksikköä, joilla tuotetaan noin neljännes Suomessa käytetystä sähköstä.

Lokakuussa 2011 Fennovoima ilmoitti, että ydinvoimala rakennetaan Pyhäjoelle. Tavoitteena on käynnistää laitos 2024.

Poliittisella tasolla ydinvoiman rakentaminen perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen vuodelta 2014. Se täydentää valtioneuvoston periaatepäätöstä vuodelta 2010.

Lue lisää Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta alla olevista linkeistä:

Janne Nevalaisen esittämät diat

Fennovoiman ydinvoimalahanke STUKin verkkosivulla

Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta toukokuu–elokuu 2021 STUKin verkkosivulla

Share This