Eläkeiän nosto 2017 eläkeuudistuksessa onnistui?

Klubin kokouksessa tiistaina 24.1.2023 puhuttiin eläkkeistä. Esitelmöitsijänä oli Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö ja tilastoasiantuntija Jari Kannisto.

Eläkeiän nosto eläkeuudistuksessa 2017 hänen esittelemiensä tilastojen mukaan onnistui. Vanhuuseläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt erityisesti yksityisellä sektorilla. Lisäksi työskentely 63 ikävuoden jälkeen on lisääntynyt selvästi. Julkisella sektorilla jäädään eläkkeelle yksityistä sektoria myöhemmin. Työurat ovat myös pidentyneet.

Sairaseläkkeelle jäämisen suurimmat syyt ovat mielenterveys ja tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

On kuitenkin niin, että Suomen ns. huoltosuhde on huono, jota yritetään korjata suosimalla työperäistä maahanmuuttoa. Onko se kuitenkaan riittävää?

Eläkeiät ovat poliittisten keskustelujen aihe ja varma teema myös kevään 2023 eduskuntavaaleissa. Mielenkiintoista on, että nyt Ranskassa lakkoillaan, kun eläkeikää ollaan nostamassa 62 ikävuodesta 64 vuoteen.

Share This