Kokouksessamme 17.2.2024, David Bray, District 9620, RC Redlands Bayside, esitelmöi etäyhteydellä aiheesta: ”Views on Rotary and RYE from Australia”

Avaa esitys tästä: linkki esitykseen

Esityksen RYE osuuden tiivistelmä

 • Australiassa nuorisovaihdon koordinointi on järjestetty nuorisovaihtotoa NV) tukevien klubien yhteistyönä – alueellisena (piiritason) RYE komiteassa!
  • Piirin 9620 klubeista 20/50 osallistuu NV-palveluun
  • Diversiteettinen kokoonpano, joka tukee eri näkökulmien huomioimista hakijoiden ja yksilöille soveltuvan kohdemaan arvioinnissa
  • toimihenkilöissä mm. training officers
  • Rotaract yhteistyötä vahvistettu
  • nuorten vaihtokokemuksen varmistaminen (setting up the kids for success)
 • Tämä on parantanut NV toiminnan laatua ja tuloksia sekä erityisesti helpottanut yksittäisten klubien taakkaa järjestelyjen ja rahoituksen osalta.
  • Komitea vastaa haastatteluista
  • Soveltuvuusarviointi toteutetaan viikonloppuleirillä (syvällisempi ja aidompi näkemys kuin haastatteluna – opiskelijan syvällisempi tuntemus)
  • Ensimmäisen leirin seulan läpäisseet – tyypillisesti 8/10 – osallistuvat vielä toiselle leirille ja koulutuksiin
  • Training officers vastaavat koulutuksesta ja perehdytyksestä
  • Koulutusta mm. itsearviointiin, sosiaalisiin tilanteisiin ja kommunikaatioon (samalla arvioidaan persoonallisuuksia – introverttiä ei lähetetä ekstroverttikulttuuriin)
  • Henkilön persoona vaikuttaa kohdemaan valintaan – vastaanottavan kulttuurin soveltuvuus
  • Isäntäperheitä 3-4 kullekin in-boundille (suositus 1 varalla)
  • Komitea hakee 1-2 in-bound isäntäperhettä (out-bound perheen sitouduttava järjestämään 2 perhettä in-boundille)
  • Isäntäperheille ei makseta korvauksia
 • Vaihto-opiskelijat kustantavat nuorisovaihdon kulut n. 8.000 – 9.000 AUD eli 4.800 – 5.500 €, joka sisältää
  • Matkakustannukset (lennot)
  • Vakuutukset
  • RYE puku
  • Valmistavat leirit ja koulutukset
  • Palauttava leiri (debriefing)
 • Klubien tehtävä on
  • vastata käytännön asioista, kuten osallistua hakijoiden etsintään, välittää tietoa hakijoille ja hakemuksia komitealle ja maksaa pieni kuukausiavustus harrastuksiin jne
  • Toimia tukena ja ryhmäyttää omalta osaltaan paikalliseen verkostoon, yhteyskuntaan ja kulttuuriin
  • Riippuen etäisyyksistä ja kulkemisen reunaehdoista tyypillisesti vaihto-oppilaat osallistuvat isäntäklubin kokouksiin viikoittain tai kerran kuussa. Muut tapahtumat tapauskohtaisesti.
Share This