Vuositeema

 

Rotary Internationalin vuositeema

 

Harjavallan Rotaryklubin vuositeema

Rotaryvuoden strategia 2023-2024

ROTARYN VISIO:

TOGETHER, we see a world where PEOPLE unit and take aktion to CREATE lasting CHANGE – across the Globe, in our communities, and in ourselves.

YHDESSÄ näemme maailman, jossa IHMISET kokoontuvat, ryhtyvät toimiin ja LUOVAT kestävän MUUTOKSEN – kaikkialla maailmassa, yhteisöissämme ja itsessämme.

Tämän vision saavuttamiseksi on määritetty neljä prioriteettia, jotka ohjaavat Rotaryn toimintaa: – Lisää vaikutustamme ! – Laajenna ulottuvuuttamme ! – Paranna osallistujien sitoutumista ! – Lisää sopeutuskykyämme !

Piirikuvernöörin 2023 – 2024 Aaro Söderlundin teema kaudelle on:

”TEHDÄÄN HYVÄÄ YHDESSÄ”

POIMINTOJA PIIRIN 1410 TAVOITTEISTA 2023-2024

· Edistetään klubien ja rotareiden verkostoitumismahdollisuuksia alueittain AG-vetoisesti

· Kuvernöörin klubivierailut järjestetään mahdollisuuksien mukaan alueittain, jotta eri klubien jäsenet pääsevät tutustumaan toisiinsa

· Alueiden presidenteille suositetaan yhteistä zoom-kokousta kerran kuussa AG-vetoisesti

· Jokaisesta klubista osallistutaan piirin tilaisuuksin ja koulutuksiin

· Piirin alueella toteutetaan aiempaa enemmän projekteja

· Ympäristön hyväksi tehtävä toiminta laajenee

· Piirin tehtäviin saadaan nuoria voimia

· Rotaryn strategia ja RI-presidentin vuositeema ”Luo toivoa maailmaan” huomioidaan kaikessa toiminnassa

· Jäsenkehitys kääntyy positiiviseksi

· Kansainvälisyys saadaan luontevaksi osaksi kaikkea rotarytoimintaa.

Harjavallan rotaryklubin toiminnan painopistealueet

Rotarien yhteenkuuluvaisuuden ja aktiivisuuden lisääminen Myös vanhemmat jäsenet huomioidaan toimintaohjelmassa, jotta he pysyvät mukana motivoituneina. Uusille jäsenille annetaan kunnon perehdytys rotarymaailmaan ja erityisesti oman klubin toimintaan. Vanhat ja kokeneemmat opastavat aktiivisesti uusia rotareita. Kummien tehtävä korostuu.

Jäsenyys ja rotarytietouden lisääminen Edellisinä kahtena toimintakautena kumpanakin on tavoitteena ollut saada kolme uutta jäsentä klubiin. Toimintavuonna 2023 – 2024 tavoite on neljä uutta rotaria.

Myös pidempiaikaisen jäsenhankinnan pohjatyötä käynnistetään. Uusille jäsenille ja potentiaalisille jäsenehdokkaille laaditaan tiivistelmäesite rotarytoiminnasta. Tällä tavalla helpotetaan rotarytietouden jakamista uusille jäsenille ja helpotetaan ehdokkaiden myönteistä päätöksentekoa jäseneksi liittymisestä.

Viestintä Klubin sisäinen viestintä hoidetaan pääosin sähköpostitse. Kaikille jäsenille jaetaan puolivuosittainen tapahtumasuunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan. Klubin sihteeri välittää jäsenille klubitapaamisten kutsutiedot (muistutuksena) sekä selostuksen kustakin toteutuneesta tapaamisesta. Rotarypiiri lähettää kuvernöörin kuukausikirjeen jokaiselle klubin jäsenelle. Ulkoista viestintää ylläpidetään presidentin vastaamana yhteistyössä lähinnä paikallisen lehdistön kanssa. Rotary Norden-lehden palstatilaa hyödynnetään toimintamme julkituomisessa.

Yhteistoiminta naapuriklubien kanssa Oman klubiohjelmamme tiedottamisen lisäksi järjestetään intercitykokouksia lähinnä Kokemäen ja Nakkilan klubien kanssa. Harjavallassa kokoontumisiin on mahdollista käyttää yhteisötaloa. Tiedotetaan jäsenistölle lähialueen klubien ohjelmat, jolloin luodaan heille pohjatiedot klubivierailuille ja elvytetään aikaisempien aikojen paikkausmenettelyä.

Muu toiminta

Projektit

* Yli kymmenen vuoden ajan toteutettua ”Matkalippu tulevaisuuteen”-projektia jatketaan vastuuhenkilönä Leena Ranki.

* Valtalainen Joulu-varainhankintaa vähävaraisille harjavaltalaisille lapsiperheille jatketaan vastikkeellisten toimintojen muodossa. Pelkästä rahankeräyksestä luopumista harkitaan korkeista lupamaksuista aiheutuvan tappiollisuuden vuoksi. Vastuuhenkilönä Eija-Maaria Jussila.

* Digitaitoja ikäihmisille- projekti toteutetaan lukion yhteisluokan tiloissa kevättalven 2024 aikana kahtena aamupäivänä. Lukion ao. tehtäviin ohjausta saaneet opiskelijat toimivat ikäihmisten kouluttajina, vastuuhenkilönä Tuomo Lindgren.

Uusien toimintaideoiden kokeilu Innostetaan ennakkoluuttomasti jäsenistöä uusien toimintamallien esilletuontiin ja kokeiluihin. Osaaville ja innokkaille rotareille annetaan mahdollisuus ja tilaa toimia.

Ympäristötietouden lisäämistä jatketaan mm. vesireppuhankinnoissa lahjoittajien avustuksella.

Nuorisovaihtoa elvytetään. Selvitetään lukion myötävaikutuksella potentiaalisia vaihto-oppilaita sekä isäntäperheitä.

Lisää tietoa rotareista

Kokoontumistiedot

Paikka:
Harjavallan Latumaja
Pyydyskatu 4
29200 Harjavalta

Aika:
Joka toinen maanantai klo 12.00-12.30
Lounas Hakuninmäen ravintolassa kokouksen jälkeen.

Tapahtumat

Ei tapahtumia
Share This