Johtamisen oivalluksia

Vihdin lukion kakkosluokkalaisilla oli maaliskuussa 2016 mahdollisuus perehtyä hyvän johtajuuden saloihin Vihdin rotaryklubin järjestämällä RYLA-kurssilla. Kolmen asiantuntijaluennon jälkeen käytiin vielä vierailulla Globe Hopessa. ­

”Nuorille on tärkeää oivaltaa, että johtamisessa voi ja tulee kehittyä. Suuri osa päätyy ammatteihin, joissa taidoista on hyötyä. Myös oman itsensä tunteminen ja johtaminen on tärkeää ymmärtää”,
sanoo RYLAn tänä vuonna vetänyt Tauno Maksniemi. ”Nuorilla on jo kokemusta erilaisista johtamistilanteista harrastusten ja opiskelun kautta, ja tavoitteena oli saada heidät tarkkailemaan ympäristöään ja oppimaan kokemastaan. Myös uskallus verkostoitua sekä tiedon hankkiminen erilaisista lähteistä ovat olleet asioita, joita painotimme,” Maksniemi kertoo.

Vihdin rotaryklubille ja Vihdin lukiolle on vuosien mittaan muodostunut RYLAn järjestämisessä hyvin toimiva yhteistyö. RYLA toimii osana Vihdin lukion kurssitarjontaa, ja opiskelijat saavat sen suorittamisesta yhden opintopisteen. ”RYLAsta on tehty Vihdin lukiossa oma koulukohtainen soveltava kurssi, joka laitetaan opiskelijoille valittavaksi jo niin sanotulle esivalintatarjottimelle.  Opinto-ohjaajat esittelevät kurssin ideaa ja käytäntöä erillisissä kurssi-infoissa sekä nykyään myös pienryhmäohjauksissa”, kertoo Vihdin lukion rehtori Satu Nokelainen. ”Tämänkaltaiselle, johtavassa asemassa olevien asiantuntijoiden konkreettisille puheenvuoroille ja käytännön esimerkeille rakentuvalle kokonaisuudelle on suoranainen tarve.”

Uusia näkökulmia yhteiskuntaan

RYLAn suosiosta kertoo se, että joinakin vuosina opiskelijamäärä on ollut pakko rajata ja siirtää osa innostuneista seuraavan vuoden kurssille. ”Kurssi sopii erityisen hyvin toisen vuositason opinto-ohjelmaan, jolloin valinnaisuuden määrä kasvaa”, Nokelainen kertoo. ”Ilokseni olen huomannut, että moni Nuori Yrittäjä –ohjelmaan osallistunut opiskelija on valinnut myös  RYLAn. Uskoakseni nämä yrittäjyyteen ja johtamiseen keskittyvät kurssit paitsi täydentävät toisiaan myös avaavat hienosti näkökulmia ympäröivään yhteiskuntaan ja sen toimintamalleihin. On hienoa, että olemme saaneet RYLAn osaksi tarjontaamme”, Satu Nokelainen kiittää.

Tämän vuoden RYLAn aiheita olivat liiketoiminnan johtaminen, esimiehenä toimiminen, yrittäjyys ja johtamisen tukeminen. Esitelmöitsijöinä toimivat Tauno Maksniemi, Hanna- Maija Koponen-Piironen ja Timo Lahtinen, jotka kaikki ovat Vihdin rotaryklubin jäseniä. ”Ajankohtaiseksi teemaksi valitsimme  kiertotalouden, koska siitä löytyy hyviä esimerkkejä myös Vihdistä, mm. Martelan toimitilakonsepti ja Globe Hope”, Maksniemi kertoo. Kiertotalouteen oppilaita johdatti Tauno Maksniemen lisäksi Matti Harju.

Globe Hopeen tehtiin kurssin päätteeksi nuorten kanssa myös yritysvierailu, jota emännöi yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Seija Lukkala. ”Muotibisneksessä on kestämätöntä ja raadollista se, että kun tietyt päivämäärät menevät umpeen, tuotteesta tai materiaalista tulee vanhaa ja käyttökelvotonta”, Lukkala kertoi. Tällainen tilanne on tulevaisuuden kannalta kestämätön. Kaikki muutokset lähtevät jokaisesta ihmisestä itsestään. Tämän oivaltaminen on helpottanut myös Lukkalan omaa ahdistusta: hänen ei tarvitse muuttaa koko maailmaa vaan riittää, että hän muuttaa itsensä.

Globe Hopen tehdaskierroksen jälkeen nuorille jaettiin osallistumisdiplomit. RYLA sai nuorilta itseltään jälleen hyvää palautetta. ”Oli hyvä, että osallistuin. Kokonaisuus oli hyvä, ja tästä on ollut jo nyt hyötyä”, Henri Ruotsalainen kertoo ja sanoo ymmärtäneensä mm. verkostoitumisen merkityksen.  ”Kiva oli kyllä saada tietää johtamisesta, joka kuulostaa jännittävältä ja vaativalta työltä”, Jami Heinonen puolestaan toteaa. ”Tästä oppi ja sai vähän pohjaa, jos joskus itse toimii johtotehtävissä”. Arto Jantunen kertoo kurssin koonneen omia ajatuksiaan. ”Miten toimia ihmisten kanssa ja saada omat ajatukset välitettyä muille?”

NUORTEN AJATUKSIA TÄMÄNVUOTISESTA RYLASTA:

”RYLA-kurssi oli mielestäni hyödyllinen ja kattava. Kävimme kurssilla tärkeitä asioita eri näkökulmista johtamisen kannalta. Asiat käytiin läpi selkeästi ja opiskelijat olivat isossa roolissa tuntien etenemisessä ja toteutumisessa. Olen todella tyytyväinen kurssivalintaani ja toivon, että RYLA  järjestetään jatkossakin muita opiskelijoita ajatellen!”  (tyttö)

 

”Kurssi on ollut kaikin puolin avartava kokemus. Muistin taas, että opiskelu kannattaa aina. Oli myös helpottavaa huomata, että hekin (ne, jotka olivat puhumassa) ovat aloittaneet tyhjästä ja kokeneet vastoinkäymisiä. Kurssin myötä olen alkanut paremmin ymmärtämään omien vanhempieni tehtäviä ja vaatimuksia heidän työssään.” (tyttö)

 

”Kurssi on ollut todella hyödyllinen. Olen saanut paljon tietoa siitä, minkälaista johtaminen oikeasti on, sekä siitä, että olisiko itsestänikin esimieheksi. Kuitenkin parhaimmaksi puoleksi nostaisin mahdollisuuden puhua menestyneiden henkilöiden kanssa, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita nuorten tulevaisuudesta.” (poika)

 

”Omasta mielestäni kurssi oli erittäin mielenkiintoinen ja täysin erilainen kuin muut kurssit. Pidin erityisesti siitä, että luennoitsijat olivat vieraita ja heitä oli useita, joten tuli erilaisia ja uusia näkökulmia esiin. Yritysvierailu oli myös tosi kiva!” (tyttö)

 

”Johtajuuskurssi auttoi ymmärtämään sitä, mihin kaikkiin kategorioihin johtamisen voi luokitella. Lisäksi kurssilla saatiin paljon tietoa kiertotaloudesta, jonka avulla voi säästää luontoa, ja ehkä jopa pelastaa planeetan. Johtamiskurssiin oli nerokkaasti ”piilotettu” hyvä viesti, jonka avulla voimme kaikki tehdä jotain kiertotalouden avulla sen eteen, jotta voisimme ottaa askeleen maailman parantamiseksi. Go green!” (poika)

 

 

Share This