Gemensamma projekt

Gemensamma projekt

OBS! Redigera sidans innehåll så att den motsvarar klubbens information.

Vi deltar i vårt distrikts Rotary Day -dag. Rotary Day är ett evenemang där vi berättar om både Rotary och verksamheten i vår klubb bl.a. om vårt ungdomsutbytesarbete och våra projekt. Vi säljer produkter vid evenemang för att finansiera vår service- och välgörenhetsverksamhet.

Följ vår verksamhet. Vi informerar om nästa års evenemang och vårt deltagande i gemensamma tillställningar på dessa sidor och via våra sociala mediekanaler.

Till exempel:
Rotary Day – undersida, om det behövs.
Annat gemensamt projekt i distriktet (t.ex. Östersjön / Strömmingsrodden)
(Inledande text och länk till projektsidan.)

Läs mer om evenemangen också på distriktets sidor (en länk till distriktssidorna)

Mötesuppgifter

Plats:
Hotell Restaurang Xzy
Adressgatan 11
60100 Seinäjoki

Tid:
Måndagar kl. 12.00-13.00

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This