Vem är vi

Vem är vi

OBS. Klubbpresentationen börjar långt med samm information som presentationstexten på framsidan. Detta exempel innehåller maximalt antal tecken inklusive mellanslag. Det rekommenderade antalet tecken per sida är 1400-2000. Byt namnet och detaljerna om din egen klubb till grunduppgifterna.

Lakeuden Rotaryklubi är en aktiv rotaryklubb i Seinäjoki. Vi sammanträder varje måndag till ett lunchmöte kl. 11.30-12.30 på Hotell-Restaurang Alma för att träffa varandra, lyssna på intressanta föredrag och befrämja goda ärenden på vår ort. Besök på olika ställen hör också till vårt program. Vi stöder den internationella Rotaryorganisationens humanitära projekt, deltar i ungdomsutbyte och befrämjar välmåendet i vår näromgivning.

Vår klubb är grundad 16.9.1982. Vår fadderklubb är Törnävän Rotaryklubi (Seinäjoki). Vår klubb har 35 medlemmar. Vi hör till distrikt 1380 (Länk till resp. sida).

 

Ett intresse med innehåll

Vi koncentrerar oss på att stöda ungdomsutbytet. Vi sänder unga till Rotarys internationella ungdomsutbyte i alternativa år med Törnävän Rotaryklubi. Vi anser att ungdomsutbytet är ett utmärkt sätt att befrämja internationellt samförstånd och fredsfostran på gräsrotsnivå.

Vi lyfter även fran viktiga sociala utvecklingsbehov. Vi har betonat betydelsen av hinderslöshet genom ett teaterprojekt på teckenspråk. Vi ordnar årligen för landskapets gymnasister en tävlan i talkonst på Opinlakeusmessut-storevenemanget i samarbete med Törnävä klubben och utomstående sakkunniga i muntlig kommunikation.

Vi uppskattar Rotary Internationals strävanden och organisationens värdefulla arbete för bland annat att utrota polio ur världen. Till enbart detta arbete har Rotary satsat rikligt med frivilligarbete samt över 1,2 miljarder US-dollar.

 

Internationellt nätverk av betydelse

Rotary är en internationell service- och välgörenhetsorganisation, som grundades i Chicago 23.2.1905. Rotary Internationals hemort är Evanston i delstaten Illinois i USA. Vårt slagord är Osjälviskt tjänande (Service Above Self).

Rotary har över 1,2 miljoner medlemmar i 35 000 klubbar i över 200 länder. Rotary är en viktig internationell service- och välgörenhetsorganisation. Finland är indelat i sex Rotarydistrikt, till ett av vilka hör även klubbarna i Estland. Det finns inalles 300 klubbar i Finland och Estland med ca 10 000 medlemmar.

Mötesuppgifter

Plats:
Hotell Restaurang Xzy
Adressgatan 11
60100 Seinäjoki

Tid:
Måndagar kl. 12.00-13.00

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This