Rotary Internationals årstema

Rotary Internationals årstema

Presidenten för Rotary International Barry Rassin har satt som tema för sitt presidentår 2018-2019

Be the Inspiration | Ole innostaja | En inspirationskälla

”Jag hoppas att vi alla inspirerar varandra att agera – att se på miljöfrågor, som påverkar hälsa och välmående världen över, och göra vårt bästa att hjälpa till.”

President Rassin är ärligt bekymrad över miljön och klimatförändringen. Han kommer från Bahamasöarna, där havsnivåns stegring i takt med klimatuppvärmningen utgör ett hot mot framtiden på hans hemö. Årstemats symbol, havets våg, för väl fram Rassins budskap. Han uppmuntrar oss att möta miljöns utmaningar tappert, optimistiskt och inspirerat – i samförstånd i våra egna samfund och i våra personliga val.

Årstemat för Lakeuden Rotaryklubi (byt namnet på klubben och kontrollera texten)

Vår egen klubb koncentrerar sig på att aktivera medlemmarna och på att utveckla vår yttre image. Vi vill göra Rotarys prestationer mera synliga. Vi riktar allt mera våra aktiviteter mot unga och deras familjer för att stöda deras uppväxt mot en handlingskraftig, välmående vuxenhet.

Mötesuppgifter

Plats:
Hotell Restaurang Xzy
Adressgatan 11
60100 Seinäjoki

Tid:
Måndagar kl. 12.00-13.00

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This