Uusi Aistihuone ja sen ympärille syntyneet tutkimushankkeet esiteltiin seminaarissa. Tilaisuudessa kuultiin  Aistihuoneen kehittymisestä (ja valmistumisesta lähi kuukausina), AisDemoon.

Sivert Westergård Aistihuoneprojektin vetäjä kertasi projektin taustaa ja kulkua.

Kaija Puura esitteli hoidollisia tarpeita ja uuden teknologian tarjoamia hoidollisia mahdollisuuksia.

Markku Turunen esitteli käyttäjälähtöistä teknologian hyödyntämistä.

Lopuksi Sivert alusti mahdollisesta uudesta  ”Be Happy – Stop Depression” projektista.

 

Share This