Digitaitoja ikäihmisille

Digitaitoja ikäihmisille

 

9.12.2021 toteutui vihdoinkin digiprojekti, jossa lukiolaiset opettivat ikäihmisiä. Hanke ideoitiin jo keväällä 2019 ja sille haettiin Rotarysäätiön avustusta, mikä myös saatiin. Vuonna 2020 syksyllä sitä lähdettiin lopulta tosissaan toteuttamaan. Silloinen klubin presidentti Tuomo Lindgren opiskeli samaan aikaan oppisopimuksella Raisiossa tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa, jonka yhdeksi osaksi digiprojekti voitiin ottaa.

Rotarit eivät olisi voineet toteuttaa projektia yksin. Siihen etsittiin yhteistyökumppaneita. Mukaan saatiin Harjavallan lukio ja Harjavallan vanhusneuvosto. Erityisesti lukion kiinnostus projektia kohtaan takasi hankkeelle hyvät toteutumisen mahdollisuudet. Hankkeeseen mukaan tulevat lukiolaiset saivat suoritettua yhden lukion kurssin toimimalla ikäihmisille digitaitojen opettajina. Ikäihmiset puolestaan saivat opetusta diginatiiveilta. Opetus toteutti sukupolvien välistä kohtaamista toisia kunnioittavalla tavalla. Lukion psykologian lehtori valmensi opiskelijoita ensin ikäihmisten kohtaamisessa ja opinto-ohjaaja puolestaan ohjasi oppisisältöjen laatimisessa. Vanhusneuvoston tuki auttoi tavoittamaan paikkakunnan ikäihmisiä ja tekemään projektia heille tutummaksi. Vanhusneuvoston yhteystietojen kautta ikäihmisille lähetettiin MS Forms-kysely, jolla kerättiin tietoja oppimistarpeista.

Projekti suunniteltiin aluksi toteutettavaksi keväällä 2021. Korona pandemia kuitenkin viivästytti hanketta. Se jouduttiin siirtämään joulukuulle 2021. Edelleen elimme pandemian varjossa, mutta rokotukset mahdollistivat toiminnan koronarajoitusten aikana.

Ikäihmisille on tarjolla monenlaisia digiopetusmateriaaleja ja oppimisvaihtoehtoja. Tämä projektin ainutlaatuisuus oli ennen kaikkea toimintatavassa, jossa sukupolvet kohtaavat. Samanlaista mallia ei ole tämän projektin tekijöillä muita tiedossa. Projektin toteutumista ja onnistumista seurataan ja pohditaan sen tulevaisuutta. Jos sitä ei Harjavallassa järjestetä heti uudestaan, se voidaan kopioida muihin rotaryklubeihin. Tuomo Lindgren käy kevään 2022 aikana kertomassa Kokemäen rotareille tästä hankkeesta. Ongelma koskettaa laajaa osaa ikäihmisistä.

 

 

 

Share This