Vuositeema

 

Rotary Internationalin vuositeema 2021-2022

Rotary Internationalin toimintavuoden 2021-2022 presidentti, intialainen Shekhar Mehta on nimennyt vuositeemakseen Serve to Change Lives: Palvele – muutat maailmaa..

Rotary avaa mahdollisuuksia | Rotary öppnar möjligheter| Rotary Opens Opportunities

Presidentti Shekhar Mehta toivoo rotareiden keskittävän alkavana rotarivuotena voimansa
erityisesti tyttöjen elämän ja aseman parantamiseen maailmassa. Tytöille tulee tarjota
mahdollisuudet koulutukseen, riittäviin resursseihin ja palveluihin sekä etenemiseen työuralla aina
johtajuuteen asti. Tässä työssä rotareiden arvoja ja ohjenuoria ovat monimuotoisuus,
oikeudenmukaisuus ja inhimillinen tarve liittyä osaksi erilaisia yhteisöjä.
Meitä rotareita tarvitaan tässä maailmassa, ja meitä tarvitaan lisää, koska meillä on niin tärkeitä
tehtäviä. Me olemme jo onnistuneet maailmanlaajuisen yhteistyön avulla hävittämään polion
lähes kokonaan. Tällä hetkellä osallistumme COVID-19-viruksen torjuntaan. Palvelemme omia
paikallisia yhteisöjämme ja elinympäristöjämme. Uusin kärkiteemamme on luonnonympäristön
suojeleminen.
“Uskon tämän kaiken innostavan meitä. Rotarit rakastavat haasteita”, Mehta toteaa.

Äetsän  Rotaryklubin vuositeema 

Oma klubimme keskittyy jäsenten aktivoimiseen ja klubin julkisuuskuvan kehittämiseen. Tahdomme tehdä Rotaryn saavutukset näkyvämmäksi. Aktivoidumme yhä voimakkaammin nuorten ja heidän perheidensä suuntaan tukeaksemme heidän kasvuaan kohti toimintakykyistä, hyvinvoivaa aikuisuutta.

Kokoontumistiedot

Paikka:
Pehulan Kyläkahvila
Päätie 20
32740 Sastamala

Aika:
Yleensä kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 18:00.

Ajankohtaista

Tapahtumat

Share This