Sodat, valtiolliset ja poliittiset ristiriidat, kansainvaellukset, kansanryhmiin kohdistuvat vainot… Kaikki edellä mainitut teemat vaikuttavat ja muokkaavat globaalia turvallisuuspoliittista keskustelua.

Kansainvälisesti toimiva Rotary-järjestöllä on merkittävä väylä rauhantutkimuksen edistämiseksi ja konfliktien estämiseksi. Rotareiden Rotary Peace Fellowship -ohjelma kokoaa vuosittain satakunta rauhan- ja konfliktintutkijaa opintojaksolle kuuden yliopiston yhteyteen perustettuihin Rotary-opintokeskuksiin eri puolille maailmaa, lähimpänä Ruotsiin.

Klubitasolla teemaa voi nostaa esiin esimerkiksi kiinnostavien ja aihetta sivuavien luennoitsijavieraiden muodossa.

Share This