Yhteisöllinen Turku

Tavoitteet: Panostaa asuinalueiden tasapainoiseen kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä järjestökentän, asukkaiden ja yritysten kanssa, sekä tukea turkulaisten mahdollisuuksia lisätä hyvinvointiaan.

Keskeistä:​

  • yksinäisyyden vähentäminen ​
  • mielenterveyden tukeminen ​
  • kotouttaminen ​
  • syrjäytymisen ehkäisy ​
  • liikkuminen ja harrastaminen ​
  • lähiöiden kehittäminen
Share This