Rotary on palvelujärjestö. Yhteistä rotareille on toisen kunnioittaminen, itsensä kehittäminen sekä kiinnostus toimintaympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan.  Toimintamme keskiössä ovat klubin viikkokokoukset. Jäsenistölle tehdyissä kyselyissä klubimme on saanut hyvät arviot viikkokokousten esitelmien ajankohtaisuudesta, monipuolisuudesta ja sisällöstä  sekä asiansa osaavista alustajista.  Kokoukset ovat keskustelevia ja vuorovaikutteisia tavalla, joka yhdistää jäseniä ja lisää kiinnostusta viikottaisiin tapaamisiin.

Jäsenistön moniammatillisuus  ja Tampereen lukuisat klubit  tarjoavat  mahdollisuuden verkostoitua laajasti  ja tutustua hyvin monenlaisiin asioihin. Seuraamme aktiivisesti oman kotikuntamme, sen elinkeinoelämän ja moninaisten toimijoiden suunnitelmia ja kehitystä ja hankimme asiantuntijoita kertomaan niistä. Vuorovaikutteisissa kokouksissa voimme antaa omat tietomme ja kokemuksemme asiantuntijoiden käytettäviksi.

Erilaisissa projekteissa ja vapaaehtoisissa  hankkeissa voimme antaa oman tietotaitomme ja/tai materiaalisen panoksemme parempien olosuhteiden luomiseksi erityisesti nuorille ja ikääntyneille.

Osallistumme aktiivisesti niin oman klubimme, rotarypiirimme kuin myös Suomen Rotaryn toimintaan liittyviin tehtäviin. Näihin valmennetaan monenlaisissa koulutuksissa ja mikäli aktiivisuutta ja kiinnostusta riittää niin tarjolla on myös kansainvälisiä tehtäviä niihin sisältyvine kansainvälisine koulutuksineen ja yhteyksineen.

 

Share This