Klubin historiaa

Klubin historiaa

 

Oulun Rotaryklubi perustettiin 5.5.1934 viidentenä Suomessa ja hyväksyttiin RI:n jäseneksi 25.5.1934.

”Oottako kuullu” 

Klubin perustaminen

Rotary Internationalin nimeämä Honorary Commissioner Paul T. Thorwall Helsingin Rotaryklubista aloitti vuonna 1932 tunnustelut rotaryklubin perustamiseksi Ouluun. Toiminnan tuloksena klubin perustamista valmistelemaan osallistui 14 miestä 14.1.1934. He päättivät pitää 17.2.1934 kokouksen, jolloin klubi todennäköiseti voitaisiin perustaa. Aikaa kului selvittelyissä ja asiakirjojen laatimisessa odotettua kauemmin. Vihdoin 5.5.1934 Franzenin talossa pidetyssä perustamiskokouksessa allekirjoitettiin Rotary Club of Oulu’s jäsenyyshakemus Rotary Internationaliin. Hakemuksen liitteinä ovat luettelo 18 perustajajäsenestä, klubin säännöt ja kuitti 100 USD:n liittymismaksun maksamisesta. 

Rotary Internationalin jäseneksi hyväksyminen tapahtuikin pian. Charter-kirja on päivätty 25.5.1934. Klubin numeroksi annettiin 3695. Hyväksymisen jälkeen klubi säilyneen pöytäkirjan mukaan piti perustamiskokoukseksi nimetyn kokouksen Oulun Kauppaklubilla 28.05.1934. Tässä vaiheessa klubi oli Suomen viidenneksi vanhin, nykyisin neljänneksi vanhin, sillä Viipurin klubin toiminta on historian myötä lakannut. Charter-juhlaansa klubin jäsenet viettivät 20.10.1934 arvokkaan hillitysti. 

Kokoontumistiedot

Paikka:
Ravintola Bistro, Mesu-kabinetti
Radisson Blu Oulu
Hallituskatu 1
90100 Oulu

Aika:
Torstaisin klo 11.45-13.00

                                                                                                                                                                                                 

denttiaihtoKlubin historian ensimmäisissä rotarymatrikkeleissa perustaminen tunnetaan nimellä Date of Organization: May 5th 1934. Rotaryvuoden 1954-55 matrikkelissa päivämäärä esiintyy ensimmäisen kerran suomennettuna perustamispäiväksi. Historian alkuvuosien rotarymatrikkeleissa on teksti Date of Charter 24.5.1934 eli hyväksyminen Rotary Internationalin jäseneksi olisi tapahtunut silloin. Rotarymatrikkelissa 1979-80 on ensimmäisen kerran maininta jäseneksi hyväksymistä 25.5.1934, kyse ei siis ole perustamispäivästä. Se on virheellisesti muutettu klubin perustamispäiväksi rotaryvuoden 2006-07 matrikkelista alkaen. Matrikkelista 2009-2010 alkaen on oikea perustamispäivä 5.5.1934.

Mielenkiintoista on myös, että klubilla on toinenkin Charter-kirja, päiväys on 4.4.1956. Tuolloin klubin numeroksi määräytyi nykyinen 9904. Syyksi aivan perustellusti tarjottiin alkuperäisen katoaminen sotien tai sotien jälkimaininkien aikana. Haluttiin uusi perustamiskirja varmistamaan, että klubi on Rotary Internationalin jäsen. Alkuperäinen löytyi sitten myöhemmin  jäsenistön suureksi riemuksi ja ihmetykseksi. Tapahtuneesta on säilynyt arkistomateriaalia.

Perustajajäseniä olivat seuraavat 18 miestä:

Harry Backberg, toimitusjohtaja; Kurt Björkman, apteekkari; Paavo Halonen, hammaslääkäri; E. W. Helander, lääkäri, Antti Jauho, rehtori; Rolf Klärich, toimitusjohtaja; V. Lehto, toimitusjohtaja; K. J. Mattas, toimitusjohtaja; V. Nevanlinna, johtaja ja ylilääkäri; Jussi Oksanen, päätoimittaja; Artturi Orelma, toimitusjohtaja; Lauri Paavola, varatuomari; Heikki Rautiainen, filosofian maisteri; Gustaf Strandberg, arkkitehti; Gordon Svanljung, toimitusjohtaja; Fredrik Wallin, toimitusjohtaja; Björn Weckman, johtaja; Herman Åström, toimitusjohtaja.

Klubin ensimmäiseksi presidentiksi 1934-1935 valittiin Antti Jauho.

Oulun Rotaryklubin kummiklubi on Helsingin Rotaryklubi, jonka edellisen vuoden presidentti DI Paul Thorwall puhui rotaryaatteesta oululaiselle ystävälleen insinööri K.J. Mattakselle. Paul Thorwall´ia voidaankin pitää Oulun Rotaryklubin henkilökummina. Klubin Charter-juhlassa olivat edustettuina kaikki Suomen vanhemmat edelleen toimivat klubit: Helsinki, Turku ja Tampere.

Toiminta kummiklubina

Oulun Rotaryklubi on toiminut kummiklubina monille klubeille, osalle seuraavista myös yhdessä muiden klubien kanssa: Vaasa, Tornio, Joensuu, Kajaani, Kemi, Raahe, Rovaniemi, Merikoski, Oulainen, Kuusamo, Tuira ja Oulunsalo-Siivet. Klubi on luonnollisesti vaikuttanut sekä klubina että yksittäisten jäseniensä kautta Oulun seudun uusimpien klubien syntyyn.

Piirikuvernöörit

 • Kuvernööreina, Rotary Internationalin toimihenkilöinä, klubistamme ovat toimineet
 • Olavi Hulkko 1953-54
 • Urpo Pesonen 1956-57
 • Runar Sandelin 1961-62 ja 1970-71
 • Olavi Airas 1977-78
 • Kauko Seppälä 1988-89
 • Aatos Oksanen 1996-97
 • Juhani Hannila 2000-01
 • Matti Heikkinen 2004-05
 • Pekka Juntunen 2007-08
 • Jorma Kinnunen 2016-17

Kirjoitettua ja kuvallista historiaa

Klubin ensimmäinen historiikki laadittiin 30 ensimmäisestä vuodesta. Myöhemmät historiikit ovat 40-, 45-, 50-, 65- ja 70-vuotistaipaleelta. Toistaiseksi viimeisin, kovakantinen 75-vuotishistoriateos, on vuodelta 2009. 

Klubin kotisivujen Kuvagalleriassa ylläpidetään albumeja klubin tapahtumista. Erillisenä päivitetään powerpoint-esitystä. 

Jäsenten määrä vakiintui noin 80:aan

1900-luvun viime vuosikymmeninä klubi on ollut jäsenmäärältään yksi Suomen suurimmista. Siirryttäessä 2000-luvulle jäsenmäärä oli vakiintunut noin 80:aan.  Uusien jäsenien rekrytoinnissa on oltu aktiivisia.  Ensimmäiset naiset otettiin jäseniksi vuonna 2004 muutamia vuosia kestäneen keskustelun jälkeen.  Esimerkkinä jäsenhankinnan tuloksellisuudesta todettakoon, että rotaryvuonna 2006-2007 klubiin otettiin 10 uutta jäsentä.  Poistuman johdosta jäsenmäärä kyseisen rotaryvuoden lopussa oli 80 aktiivi- ja kaksi kunniajäsentä.

Uudelle vuosituhannelle tultaessa klubi oli kutsunut kunniajäsenekseen 11 klubin jäsentä, ensimmäisenä V Nevanlinna 1954, klubin presidenttinä 1936-37. 2000-luvulla kunniajäseniksi kutsuttiin Atte Kalajoki 2002, Reijo Merikanto 2002, Allan Vehaskari 2004, presidenttinä 1968-69, Aatos Oksanen 2004, P 1983-84, DG 1996-97, Matti Heikkinen 2010, P1992.93, DG 2004-05, Juhani Hannila 2019, P 1998-99, DG 2000-01. 

Rekisteröinti

Klubi muutettiin rekisteröidyksi yhdistykseksi. Uudet säännöt ja ohjesäännöt hyväksyttiin 29.11.2007.  Päätös rekisteröinnistä saatiin 21.5.2008.

Klubi 75 vuotta 5.5.2009

Klubin perustamisen 75-vuotispäivää vietettiin 5.5.2009 Franzenin talossa Ravintola Andalucia Bar de Tapasissa.  ”Historiallinen teko”- ohjelmaan kuului kuvaelma ”Klubin perustaminen” ja ”Tulevaisuusjulkilausuman” hyväksyminen ja allekirjoitus. 

75-vuotishistoriakirja ”Oottako kuullu” valmistui toukokuussa 2009.  Kirjan julkistamistilaisuus oli klubin viikkokokouksen yhteydessä 28.5.2009. Juhlakirjan toimituskuntaan kuuluivat Martti Väisänen puheenjohtajana ja jäseninä Juhani Hannila, Vuokko Joki, Erkki Koskela, Mirja Niemitalo ja Heikki Sipilä.

Kesäkuun 5.päivänä 2009 runsaat 120 juhlavierasta juhli ja juhlisti 75-vuotiasta klubia Radisson Blussa. Iltajuhlaa edelsi Oulun kaupungin isännöimä vastaanotto Aleksinkulmassa.

Juhlavuonna – Rotaryvuonna 2008-2009 presidenttinä oli Matti Isohanni ja sihteerinä Kimmo Mansisto.

”Vuoden rotariksi” nimettiin 75-vuotisjuhlatoimikunta.

Ja eteenpäin

Vuonna 2010 klubin 76- vuotisen taipaleen merkeissä vietettiin asianmukaiset pijot 7.5.2010 Ravintola Upseerikerhossa.  Hauskaa oli! 

Sihteeri Hannu Ruokolainen nimettiin ”Vuoden rotariksi”.

77-vuotisjuhlakokous pidettiin Kymppi-Eristyksessä 19.5.2011.  Paikalla oli 20 klubiveljeä todistamassa Pekka Asikaisen jäseneksi ottoa.  Rotarypiirin 1400 PolioPlus-vastaava Juha Risteli selvitti polion hävittämisen nykytilannetta ja näkymiä tulevina vuosina.  Tavoite häämöttää.   

Sihteeri Hannu Timonen-Nissi nimettiin ”Vuoden rotariksi”.

Klubin 78-vuotista taivalta muisteltiin viikkokokouksessa 11.5.2012 Helluntaiseurakunnan tiloissa. Avauksessaan presidentti kävi läpi klubin historiaa, mistä löytyi uutta ainakin nuorimmille jäsenille.

Sihteeri Pirjo Weisell nimettiin ”Vuoden rotariksi”.

Rotaryvuoden vaihtuessa 1.7.2012 klubissa oli 75 aktiivijäsentä ja kaksi kunniajäsentä.  Klubi täytti 5.5. 2013 79 vuotta.  Aktiivijäsenten määrä nousi vuoden aikana viidellä, joten rotaryvuoden lopussa klubissa oli 80 aktiivijäsentä ja kaksi kunniajäsentä.

Sihteeri Teemu Haapala nimettiin ”Vuoden rotariksi”. 

80-vuotisjuhlavuoden iskulauseeksi hyväksyttiin presidentti Sulo Lahdelman ehdotuksesta ”valoisin mielin yhdessä”.  Iltajuhla pidettiin 4.4.2014 Ravintola Arttelissa mukavassa ilmapiirissä oikean tanssiorkesterin vastatessa musiikista.  Paikalla oli 44 klubimme jäsentä ja puolisoa.  D 1400:n edustajana oli varakuvernööri IPDG Pekka Pietiläinen. 

Klubin vuosipäivänä 5.5.2014 P Sulo Lahdelma, PE Pirjo Weisell ja veljet Juhani Hannila, Erkki Koskela, Jyrki Ristiluoma, Heikki Sipilä ja Seppo Vainio kokoontuivat Franzenin talossa Ravintola Hagia Sofiassa juhlimaan merkkipäivää.  Klubin perustamiskuvaelma näyteltiin toisen kerran ja menneiden tapahtumien muistelu kirvoitti ajatuksen kulkua ja toivoa klubin palvelevasta tulevaisuudesta.

”Vuoden rotariksi” nimettiin sihteeri Sampo Puoskari.

Rotaryvuoden 2014-2015 presidenttinä oli Pirjo Weisell, klubin ensimmäinen naispuolinen presidentti. Klubineuvottelu järjestettiin 21.5.2015 Finland Groupin tiloissa. 

”Vuoden rotariksi” nimettiin sihteeri Jari Simonen.

Klubisssa käytiin ajoittain keskustelua uudesta kokouspaikasta. Viikkokokouksessa 11.2.2016 tehtiin päätös: siirrytään Radisson Blu -hotelliin 25.2.2016 alkaen.

Rotaryvuoden 2015-2016 alussa klubissa oli 77 aktiivi- ja kaksi kunniajäsentä. Presidenttinä toimi Hannu Timonen-Nissi ja sihteerinä Markku Hentilä. Presidentin kutsumana klubineuvottelu pidettiin presidentin kotona 16.9.2015. ja ”Presidentin ilta” 20.6.2016. Rotaryvuoden päättyessä klubissa oli 83 aktiivi- ja kaksi kunniajäsentä.

Rotaryvuoden 2016-2017 alussa pidettiin heinäkuussa torikokous, joita pidetään jatkossa vähintään kaksi RI:n sääntöjen ”vähintään kaksi kuukaudessa” mukaisesti.

Vuoden aikana uusia jäseniä otettiin onnistuneesti täydentämään poistuneiden jäsenten jättämiä aukkoja. 30.6.2017 klubissa olikin 85 aktiivijäsentä. Klubin presidenttinä toimi Hannu Rahikainen.

Rotaryvuoden 2017-2018 presidenttinä toimi Sampo Puoskari. Heinäkuussa kokoonnuttiin torilla. Viikkokokousten avauksissa useinmiten aiheena oli reserviupseerien toiminta. Hyvä näin tärkeän maanpuolustussektorin kannalta. Jäsenmäärä pysyi ennallaan. ”Vuoden rotariksi” nimettiin Petri Kokko.

y

Klubi palvellut 85 vuotta

Rotaryvuosi 2018-2019 aloitettiin jo perinteeksi muodostuneella torikokouksella heinäkuussa Oulun torilla. Vuosi jatkui 2.8. presidentti Teemu Haapalan pitämällä päämäärien ja tärkeimpien aktiviteettien esittelyllä.

Heti syksyllä klubiin otettiin kaksi uutta jäsentä, myöhemmin neljä lisää.. 85-vuotisjuhla vietettiin arvokkaan rennosti Lasaretissa 4.5.2019. Juhani Hannila kutsuttiin kunniajäseneksi.

85-vuotisjuhlavuoden päättyessä kunniajäseniä oli kolme ja aktiivijäseniä 73. Leena Väänänen nimettiin ”Vuoden rotariksi”.

Rotaryvuonna 2019-2020 presidenttinä toimi Markku Hentilä. Radisson Blussa alkavan remontin takia klubin kokouspaikaksi valittiin Valkeassa oleva ravintola Rosso. Heinäkuun kahden torikokouksen jälkeen ensimmäinen viikkokokous oli Rossossa 1.8.2019. Rotaryvuoden toinen puolisko alkoi sateisissa ja lähes lumettomissa merkeissä jatkamalla kokoontumista Rossossa 9.1.2020.

Koronaviruksen laajenemisen hillitsemiseksi maassamme alettiin rajoittaa ihmisten kokoontumisia. Maaliskuusta 2020 alkaen klubimme viikkokokoukset pidettiin verkossa. ”Hyvä näin, Ruoka on kotona parempaa kuin Rossossa eikä auton parkkikustannuksia tule” loihe eräs jäsenemme tokaisemaan. Ensimmäiset kokemukset verkkokokouksista olivat myönteisiä. Verkkokokouksilla jatkettiin rotaryvuoden loppuun.

Rotaryvuosi 2020-2021 aloitettiin torikokouksena 9.7. Oulun torilla. Klubin presidenttinä toimi Markku Nissinen. Koronasta johtuen klubin kokoukset pidettiin vaihdellen tapaamisina, verkossa tai molempia yhdistellen. Paikkoina olivat ravintola Rosso ja Radisson Blu, jonka remontin valmistuttua pääsimme uudistettuun tuttuun kokouspaikkaamme. 

Toiminnan painopisteinä olivat lasten ja nuorten palvelu. Ne toteutuvat suunnitellusti. Vaihto-oppilastoiminta oli tauolla lähinnä koronan takia, samoin veteraanien ulkoiluttaminen. Rotaryvuoden lopussa jäseniä oli 62 aktiivi- ja kolme kunniajäsentä.  

Rotaryvuosi 2021-2022 aloitettiin torikokouksena 8.7. Oulun torilla. Klubin presidenttinä toimi Kajtsu Sartorisio. Toiminnan pääteemana oli jäsenmäärän lisääminen. Klubiin otettiinkin viisi uutta jäsentä. Rotaryvuoden päättyessä klubissa oli 59 jäsentä, joista 57 aktiivi- ja kaksi kunniajäsentä.                                                                                                                                                                                                                              Klubin 88-vuotispäivä sattui viikkokokouspäivälle 5.5.2022. Presidentti piti katsauksen klubin historiasta.                                                                      Kummimme nepalilainen Asmita Rai sai opintonsa päätökseen ja pääsi töihin pankkiin. Näin useampivuotinen tukemme saatiin upeaan päätökseen. Poliokeräys toteutettiin lipaskeräyksenä Oulun keskustassa lokakuussa 2021. Korona haittasi ODL:n veljeskodin asukkaiden säännöllistä ulkoiluttamista. Perinteiset kuntokampanja ja rotaryvisa toteutettiin. Uutena toimintamuotona oli rotarykävely kohteena Hupisaarten suunnassa olevat patsaat. Periaate sai myönteisen hyväksynnän, toivottiin rotaryvuosittaista jatkoa. Kokouksiin osallistuttiin paikalla ollen tai etänä. Paikalla olevia oli poikkeuksetta useampia kuin etänä olevia. In person sopiikin paremmin Rotaryn henkeen. Pirjo Weisell palkittiin kiertävällä taideteoksella klubin talouden saattamisesta kuntoon ja ajan tasalle.                                                                                    Vaihtokokouksen päätteeksi eroava presidentti tarjosi alkoholittomat kuohuviinit täytekakulla terästettynä. Viimeiseksi ryhmityttiin hotellin portaille perinteiseen ryhmäkuvaan.                                                                                                                                                                                          Klubin toimintahistoriaa tässä muodossa alusta alkaen taltioinut Juhani Hannila luopui tehtävästä. Jatkamaan ilmoittautui Jouko Pelkonen. 

Juhani Hannila                                                                                                                                                                                                                            Päivitetty 30.6.2022

Share This