Laukaan Rotaryklubi järjesti 2024 alkupuolella Laukaan lukiolaisille yhteistyössä lukion kanssa Rotary Youth Leadership Awards-johtajuusvalmennuksen kestoltaan kuusi oppituntia.

Valmennuksen tavoitteena oli rohkaista nuoria johtajuuteen sekä kasvattaa heitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja eettiseen toimintatapaan. Osallistujat tutustuivat johtajuuteen oman yrityksen johtamisen näkökulmasta samoin toimimisesta päällikkö- ja johtotehtävissä yksityisellä sekä julkisella sektorilla.

Valmennuksessa eri aloja edustavat rotarit kertoivat nuorille johtajuuteen liittyvistä kokemuksistaan, ajatuksistaan, kasvu-urastaan ja onnistumisista sekä haasteista työssään. Ohjelmaan sisältyi myös yritysvierailu Peurunkaan, jossa yrityksen esitteli toimitusjohtaja työnsä näkökulmasta. Valmennuksessa korostui vuorovaikutteisuus ja osallistujien kanssa käydyt keskustelut.

Onnistuneen tapahtuman myötä Laukaan Rotaryklubin tavoitteena on
jatkossakin jakaa kokemuksiaan nuorille, jotka haluavat tutustua johtajuuteen.

Share This