Oleme osa rahvusvahelisest Rotaryst

Rotary International

Rotary International toetab ja juhendab rotareid ja klubisid Rotary eesmärkide saavutamisel. Rotary Internationali kõrgeim otsuseid tegev organ on aastakoosolek, kuhu igal klubil on õigus saata ametlik esindaja ja kus iga rotaril on õigus osaleda.

Rotary Internationali esimees on iga-aasta vahetuv president. Rotary aastal 2018-2019, RI president on Barry Rassin, Rotary Club East Nassau New Providence, Bahama.

Rotary Internationali peakorter asub Illinoises, Evanstonis, Chicago lähedal. Peakontoris töötab peasekretäri juhtimisel ligikaudu 530 inimest. Lisaks oma peakontorile on Rotary Internationalil seitse piirkondlikku kontorit üle maailma. Zürichi Euroopa ja Aafrika büroo (EAO) teenindab Soome rotareid.

Rotary Sihtasutus

Rotary Sihtasutus on üks maailma suurimaid erasektori heategevusorganisatsioone, kes on alati läbipaistvuse ja usaldusväärsuse võrdluse seas esikohal.

Rotary Foundation koordineerib ja rahastab Rotary tahvusvahelist teenindamist. Fondi töö põhineb vabatahtlikel annetustel ja kapitali tootlusel, mis suunatakse koolitusprojektidesse ja humanitaarabisse.

Oluline stiimul on Paul Harris Fellow’i auhind iga tuhande dollarise annetuse eest. Rotary asutaja Paul Harrise nime kandvaid auhindu PHF:e on üle maailma määratud üle ühe miljoni.

Kokkusaamiste info

Koht:
Hotell Restaurant Xzy
Osoitekatu 11
60100 Seinäjoki

Aeg:
Esmaspäeviti kell 12.00-13.00

Üritused

Ei tapahtumia.
Share This