Vad gör vi

Vad gör vi

Som rotarian har du möjlighet att verka, påverka och göra gott. Därutöver får du ett jättefint socialt nätverk och vänner för livet både på hemorten och världen över. Du kan även ansluta dig till olika nätverk motsvarande dina intressen med andra rotarianer i internationella intressegrupper.

Rotaryklubbarna samlas antingen varje vecka eller mera sällan enligt klubbens egen bedömning. Vi genomför olika serviceprojekt och stöder Rotarystiftelsen i koordineringen av humanitära projekt. På våra veckomöten får vi höra på intressanta föredrag. Vi utbildar våra medlemmar genom delaktighet i olika uppgifter och utvecklar deras etiska ledarskap.

Som rotarianer vill vi påverka aktuella utmaningar. Vi vidtar åtgärder för att få bestående ändringar till stånd – på olika håll i världen, i våra närsamfund och hos oss själva.

Mötesuppgifter

Plats:
Restaurant Galaxy
Arkadiavägen 11
25700 Kimito

Tid:
Torsdagar kl 17.30-19.00

Nyheter

Händelser

Share This